S K O K      W      D A L

główna
          
definicja
          
olimpiady
          
rekord
mistrzostwa  świata
          
mistrzostwa  europy
          
mistrzostwa  polski
          
grand prix
zawody halowe
          
linki
          
          


A L B I N I A K
Michał


Lekkoatleta polski    
   ur. 01.04.1999   
w    O l k u s z u .   
( wzrost - 1,088 m ; waga ~ 21 kg )


Mistrz    P o l s k i

2005
  SKOK W DAL


R E K O R D    Ż Y C I O W Y

S k o k   w   d a l
odległość wiatr miejsce data
2.25
  Zielona Góra
21 05 2005

D y s k   0.4 kg
odległość miejsce data
11.45
Kraków
03 05 2007
1 0 0 m
czas wiatr miejsce data
 20.76
-0.5
  Kraków
29 09 2007
4 0 0 m
czas miejsce data
 02:09,27
Olkusz
29 08 2006

6 0 m
czas miejsce data
12.15
Olkusz
02 09 2007
5 0 m
czas miejsce data
10.26
Olkusz
06 04 2008

    s k o k    w    d a l    
rok wynik wiatr miejsce data
2005
2.25
Zielona Góra
21 05 2005
2006
2.15
Zakopane
07 09 2006

    1 0 0 m    
rok wynik wiatr miejsce data
2006
 24.71
Olkusz
29 08 2006
2007
20.76
-0.5
Kraków
29 09 2007

    6 0 m    
rok wynik wiatr miejsce data
2004
 19.29
Olkusz
08 10 2004
 2005
14.34
Olkusz
04 09 2005
 2006
13.15
Zakopane
07 09 2006
 2007
12.15
Olkusz
02 09 2007
 2008
13.30
Olkusz
17 03 2008

    5 0 m    
rok wynik wiatr miejsce data
2005
13.28
Olkusz
06 09 2005
 2006
11.72
Olkusz
26 10 2006
 2007
10.67
Olkusz
15 07 2007
 2008
10.26
Olkusz
06 04 2008

    4 0 m    
rok wynik wiatr miejsce data
 2004
12.70
Olkusz
14 11 2004
 2006
9.67
Olkusz
15 11 2006
 2007
8.61
Olkusz
22 05 2007
 2008
8.40
Olkusz
06 04 2008

    3 0 m    
rok wynik wiatr miejsce data
 2004
9.20
Olkusz
12 11 2004
2005
7.76
Olkusz
06 09 2005
 2006
7.40
Olkusz
15 11 2006
 2007
6.69
Olkusz
15 07 2007

    2 0 m    
rok wynik wiatr miejsce data
 2004
6.39
Olkusz
14 11 2004
 2005
6.2
Olkusz
06 09 2005
 2006
5.50
Olkusz
15 11 2006
 2007
4.83
Olkusz
22 05 2007

    1 0 m    
rok wynik wiatr miejsce data
 2007
3.07
Olkusz
22 05 2007


     s k o k    w    d a l    
zawody lokata
III I g r z y s k a  L e k a r s k i e    
	  Z a k o p a n e    10.09.2005
   1   f i n a ł   
IV I g r z y s k a  L e k a r s k i e    
	  Z a k o p a n e    07.09.2006
   2   f i n a ł   

     b i e g    6 0    m    
zawody lokata
IV I g r z y s k a  L e k a r s k i e    
	  Z a k o p a n e    07.09.2006
   3   f i n a ł   


       A L B I N I A K   M i c h a ł e k
		foto: Danusia Mossór-Albiniak 
		(mama Michała) Zielona Góra 21.05.2005

do góry


copyright © 2003-20   Leszek Albiniak