S K O K      W      D A L

główna
          
definicja
          
olimpiady
          
rekord
mistrzostwa  świata
          
mistrzostwa  europy
          
mistrzostwa  polski
          
grand prix
zawody halowe
          
linki
          
          


A L B I N I A K
Ola


Lekkoatleta polski    
   ur. 08.09.2000   
w    O l k u s z u .   
( wzrost - 1,106 m ; waga ~ 19 kg )


Mistrzyni    P o l s k i

2005
  SKOK W DAL


R E K O R D    Ż Y C I O W Y

D y s k   0.4 kg
odległość miejsce data
11.19
Kraków
03 05 2007
S k o k   w   d a l
odległość wiatr miejsce data
2.35
0.0
  Kraków
10 05 2008

1 0 0 m
czas wiatr miejsce data
 20.66
0.3
  Kraków
10 05 2008

6 0 m
czas miejsce data
 12.58
Zakopane
08 09 2007
5 0 m
czas miejsce data
10.67
Olkusz
15 07 2007

    r z u t    d y s k i e m    
rok wynik miejsce data
  2007
11.19
Kraków
03 05 2007
  2008
11.02
Kraków
10 05 2008

    1 0 0 m    
rok wynik wiatr miejsce data
  2007
21.08
-0.4
Kraków
29 09 2007
  2008
20.66
0.3
Kraków
10 05 2008


     s k o k    w    d a l    
zawody lokata
I g r z y s k a  L e k a r s k i e    
	  Z a k o p a n e    10.09.2005
   1   f i n a ł   

     b i e g    6 0    m    
zawody lokata

	  
	  I g r z y s k a  L e k a r s k i e    
	  Z a k o p a n e    08.09.2007
	  
	  ---------------------------------------------
	  (w kategorii dziewcząt i chłopców
	  do 9 lat)
   3   f i n a ł   


       
		
		A L B I N I A K   O l a
		
		------------------------------------------
		foto: Danusia Mossór-Albiniak 
		(mama Oli) Kraków 03.05.2007


do góry


copyright © 2003-20   Leszek Albiniak