R Z U T      D Y S K I E M

główna
          
definicja
          
olimpiady
          
rekord
mistrzostwa  świata
          
mistrzostwa  europy
          
mistrzostwa  polski
          
grand prix
linki
          
kula
          
A N T O N O W A
Olena

АНТОНОВА Олена


Dyskobolka C.C.C.P.
dalej ukraińska
   ur. 16.06.1972   
w    N i k o p o l .   
( wzrost - 1,82 m ; waga ~ 81 kg )
kluby : Elektrometallurg Nikopol 2000


Mistrzyni    U k r a i n y

1995-2005.
R E K O R D    Ż Y C I O W Y
D y s k
odległość miejsce data
67.30
Kyiv
06 06 2004

K u l a
odległość miejsce data
13.15
Moskva
30 05 2004
M ł o t
odległość miejsce data
56.28
Kyiv
15 06 1995rok wynik miejsce data
1989
55.54
Kharkov
03 06 1989
1990
57.30
Zhitomir
22 09 1990
1991
57.12
Dnepropetrovsk
21 05 1991
1992
61.94
Kyiv
16 07 1992
1993
58.34
Donetsk
30 06 1993
1994
59.80
Dnepropetrovsk
13 05 1994
1995
61.54
Cannes
23 09 1995
1996
63.60
Kyiv
01 06 1996
1997
61.62
Kyiv
23 05 1997
1998
65.44
Gava
24 05 1998
1999
64.32
Kyiv
22 09 1999
2000
66.67
Rio de Janeiro
14 05 2000
2001
64.20
Yalta
11 02 2001
2002
63.40
Kyiv
23 07 2002
2003
65.90
Paris
25 08 2003
2004
67.30
Kyiv
06 06 2004
2005
65.89
Kyiv
05 06 2005
2006
62.83
Kyiv
04 06 2006
2007
61.29
Yalta
11 02 2007
2008
62.59
Beijing
18 08 2008


zawody lokata
M E J    T h e s s a l o n i k i  08-11.08.1991
   3   f i n a ł   
O l i m p i a d a  A t l a n t a  28.07.1996
29 kwalifikacje
M Ś  A t h í n a  05.08.1997
13 kwalifikacje
M E  B u d a p e s t   21.08.1998
11 finał
M Ś  S e v i l l a  23.08.1999
7 finał
O l i m p i a d a  S y d n e y  27.09.2000
13 kwalifikacje
M Ś  E d m o n t o n  09.08.2001
16 kwalifikacje
M Ś  P a r i s  25.08.2003
4 finał
O l i m p i a d a  A t e n y  21.08.2004
5 finał
M Ś  H e l s i n k i  11.08.2005
8 finał

	  
    Mistrzostwa Świata
    O s a k a  29.08.2007
6 finał
   3   f i n a ł   
33 kwalifikacje
       A N T O N O V A   O l e n a
iaaf
athens2004
  * Atlanta 28.07.1996
  * Budapest 21.08.1998
  * Sevilla 23.08.1999
  * Sydney 27.09.2000
  * Paris 25.08.2003
  * Athens 21.08.2004
  * Praha 27.06.2005
  * Helsinki 11.08.2005
  * Osaka 29.08.2007
  * Beijing 18.08.2008do góry


copyright © 2003-10   Leszek Albiniak