S K O K      W      D A L

g³ówna
          
definicja
          
olimpiady
          
rekord
mistrzostwa  ¶wiata
          
mistrzostwa  europy
          
mistrzostwa  polski
          
grand prix
zawody halowe
          
linki
          
          
B A R B E R
Eunice

БАРБЕР Э.


Lekkoatletka Sierra Leone
dalej francuska

   ur. 17.11.1974   
w    F r e e t o w n .   
( wzrost - 1,75 m ; waga ~ 68 kg )

klub : EFS Reims


Mistrzyni    F r a n c j i

1996, 1998-99.
halowa 1997-99
  SKOK W DALMistrzyni    F r a n c j i

2006
  SKOK WZWY¯
R E K O R D    ¯ Y C I O W Y
S k o k   w   d a l
odleg³o¶æ wiatr miejsce data
7.05
-0.4
Monaco
14 09 2003
S i e d m i o b ó j
punktów miejsce data
6889
Arles
05 06 2005
K u l a
odleg³o¶æ miejsce data
13.99
Arles
07 06 2003
2 0 0 m
czas wiatr miejsce data
23.53
0.3
Praha
03 07 1999
8 0 0 m
czas miejsce data
2:10.55
Götzis
27 05 2001
1 0 0 m   p.p³t.
czas wiatr miejsce data
12.78
0.5
Edmonton
04 08 2001
1 0 0 m
czas wiatr miejsce data
11.52
1.0
Tomblaine
20 07 2006
O s z c z e p
odleg³o¶æ miejsce data
53.10
Angers
15 07 2005
S k o k   w z w y ¿
wysoko¶æ miejsce data
1.93
Sevilla
21 08 1999
6 0 m .
czas miejsce data
7.36
Liévin
13 01 2000
6 0 m   p.p³t.
czas miejsce data
8.11
Sindelfingen
22 01 2000
2 0 0 m   p.p³t.
czas miejsce data
27.47
Nantes
22 09 1999    s k o k    w    d a l    
rok wynik wiatr miejsce data
1992
6.02
1993
5.94
Reims
30 06 1993
1994
5.93
Reims
30 04 1994
1995
6.57
1.4
Dreux
15 10 1995
1996
6.59
-0.5
Dreux
12 06 1996
1997
6.70
1.3
Fort-de-France
05 07 1997
1998
6.86
Bordeaux
14 02 1998
1999
7.01
-0.4
Paris
21 07 1999
2000
6.85
0.1
Götzis
04 06 2000
2001
6.97
0.8
Zürich
17 08 2001
2003
7.05
-0.4
Monaco
14 09 2003
2004
6.37
0.1
Athína
25 08 2004
2005
6.80
0.8
Paris-Charlety
03 09 2005
2006
6.61
0.3
Malaga
29 06 2006
2007
6.73
0.9
München
24 06 2007
2008
6.42
-1
Albi
26 07 2008
2010
6.64
1.3
Walnut, CA
17 04 2010

    s i e d m i o b ó j    
rok wynik miejsce data
1992
5048
Seoul
19 09 1992
1993
5308
Versailles
27 06 1993
1994
5378
Reims
01 05 1994
1995
6340
Göteborg
10 08 1995
1996
6416
Talence
15 09 1996
1999
6861
Sevilla
22 08 1999
2000
6842
Götzis
04 06 2000
2001
6736
Götzis
27 05 2001
2003
6755
Paris
24 08 2003
2005
6889
Arles
05 06 2005

    p c h n i ê c i e    k u l ±    
rok wynik miejsce data
1992
11.15
Seoul
18 09 1992
1993
10.92
Stuttgart
16 08 1993
1994
12.03
Reims
19 06 1994
1995
11.43
Göteborg
09 08 1995
1996
12.87
Atlanta, GA
27 07 1996
1997
11.60
Athína
03 08 1997
1999
13.03
Castres
01 01 1999
2000
11.27
Sydney
23 09 2000
2003
13.99
Arles
07 06 2003
2005
13.65
Talence
17 09 2005

    2 0 0 m    
rok wynik wiatr miejsce data
1992
26.17
Seoul
18 09 1992
1993
25.96
0.3
Stuttgart
16 08 1993
1994
24.32
Marietta
21 07 1994
1995
24.66
-0.3
Göteborg
09 08 1995
1997
24.82
-0.1
Athína
03 08 1997
1999
23.53
0.3
Praha
03 07 1999
2000
24.47
-0.1
Sydney
23 09 2000
2003
23.92
1.1
Paris
23 08 2003
2005
24.01
-1
Helsinki
06 08 2005
2006
24.03
-1.0
Sotteville
02 07 2006

    8 0 0 m    
rok wynik miejsce data
1992
2:32.33
Seoul
19 09 1992
1995
2:16.54
Göteborg
10 08 1995
1999
2:10.75
Praha
04 07 1999
2001
2:10.55
Götzis
27 05 2001
2003
2:13.68
Paris
24 08 2003
2005
2:11.94
Helsinki
07 08 2005

    1 0 0 m    p. p³t.    
rok wynik wiatr miejsce data
1992
14.69
Seoul
18 09 1992
1993
14.21
Bondoufle
05 06 1993
1995
13.60
-0.2
Göteborg
09 08 1995
1996
13.38
Talence
14 09 1996
1997
13.53
0.9
Athína
03 08 1997
1999
12.89
-0.5
Sevilla
21 08 1999
2000
12.90
0.8
Montgeron
18 06 2000
2001
12.78
0.5
Edmonton
04 08 2001
2003
12.88
0.4
Evry-Boundoufle
16 08 2003
2005
12.89
0.6
Tomblaine
06 09 2005
2006
12.80
0.7
Lausanne
11 07 2006

    s k o k    w z w y ¿    
rok wynik miejsce data
1992
1.59
Seoul
18 09 1992
1993
1.68
Chalon-sur-Marne
23 05 1993
1995
1.80
Göteborg
09 08 1995
1997
1.81
Athína
03 08 1997
1999
1.93
Sevilla
21 08 1999
2000
1.88
Götzis
03 06 2000
2001
1.89
Azusa, CA
19 04 2001
2003
1.91
Paris
23 08 2003
2005
1.91
Arles
04 06 2005
1.91
Helsinki
06 08 2005
2006
1.86
Tomblaine
21 07 2006

    r z u t    o s z c z e p e m    
rok wynik miejsce data
1995
52.44
Göteborg
10 08 1995
1997
50.10 stary model oszczepu
Lamballe
01 05 1997
1999
49.88
Sevilla
22 08 1999
2003
49.60
Paris
24 08 2003
2005
53.07
Arles
05 06 2005
2006
49.90
Tomblaine
21 07 2006


     s k o k    w    d a l    
zawody lokata

	  
	  Igrzyska Olimpijskie  
	  B a r c e l o n a 06.08.1992
30 kwalifikacje
ALL-AFRICA GAMES   H a r a r e 1995
   1   f i n a ³   
O l i m p i a d a  A t l a n t a, GA  01.08.1996
20 kwalifikacje
H M ¦  P a r i s  08.03.1997
23 kwalifikacje
M ¦  A t h í n a  07.08.1997
31 kwalifikacje
M ¦  P a r i s  30.08.2003
   1   f i n a ³   
O l i m p i a d a  A t e n y  25.08.2004
29 kwalifikacje
M ¦  H e l s i n k i  10.08.2005
   3   f i n a ³   

	  
    Mistrzostwa ¦wiata
    O s a k a  27.08.2007
16 kwalifikacje

     s i e d m i o b ó j    
zawody lokata
O l i m p i a d a  B a r c e l o n a   02.08.1992
26 fina³
M ¦ J    S e o u l   19.09.1992
14 fina³
M ¦  G ö t e b o r g 10.08.1995
4 fina³
O l i m p i a d a    A t l a n t a, GA    28.07.1996
5 fina³
M ¦  S e v i l l a  22.08.1999
   1   f i n a ³   
O l i m p i a d a  S y d n e y  23-24.09.2000
DNF
M ¦  P a r i s  24.08.2003
   2   f i n a ³   
M ¦  H e l s i n k i  06-07.08.2005
   2   f i n a ³   

     p i ê c i o b ó j    
zawody lokata
H M ¦  P a r i s   07.03.1997
6 fina³

     1 0 0 m   p. p³t.    
zawody lokata
O l i m p i a d a  B a r c e l o n a   05.08.1992
35 kwalifikacje
M ¦  S e v i l l a  26.08.1999
22 æwieræfina³


stronê wykona³    M i c h a ³ e k    lat 6

       B A R B E R   E u n i c e
iaaf
images.google.pl
eunicebarber
  * Atlanta 01.08.1996
  * Paris 30.08.2003
  * Monaco 14.09.2003
  * Athens 27.08.2004
  * Helsinki 10.08.2005
  * Monaco 29.07.2008


do góry


copyright © 2003-2062   Leszek Albiniak