S K O K      W      D A L

główna
          
definicja
          
olimpiady
          
rekord
mistrzostwa  świata
          
mistrzostwa  europy
          
mistrzostwa  polski
          
grand prix
zawody halowe
          
linki
          
          
BECKER-MICKLER
IngridLekkoatletka niemiecka R.F.N.    
   ur. 26.09.1942   
w    G e s e k e .   
( wzrost - 1,78 m ; waga ~ 67 kg )

jednokrotna Rekordzistka Świata
   sztafeta    4 x 1 0 0   M


klub : LG Geseke 1961-69,
USC Mainz 1970-71.Mistrzyni    N i e m i e c

1967
  SKOK W DAL
Mistrzyni    N i e m i e c

1967
  PIĘCIOBÓJ
Mistrzyni    N i e m i e c

1968, 1970.
  100 m
Mistrzyni    N i e m i e c

1962
  SKOK WZWYŻR E K O R D    Ż Y C I O W Y

S k o k   w   d a l
odległość wiatr miejsce data
6.76
1,8
Helsinki
14 08 1971
P i ę c i o b ó j
punktów miejsce data
5283
Stuttgart
13 09 1970
1 0 0 m
czas wiatr miejsce data
11.2
Stuttgart
10 07 1971
2 0 0 m
czas wiatr miejsce data
23.3
0,2
Budapest
22 08 1970
S k o k   w z w y ż
wysokość miejsce data
1.71
Hamm
17 06 1961

    s k o k    w    d a l    
rok wynik wiatr miejsce data
1962
6.26
Hamburg
27 07 1962
1964
6.40
Kassel
28 05 1964
1965
6.30
Celje
27 06 1965
1966
6.32
Turin
02 06 1966
1967
6.63
Kiev
15 09 1967
1968
6.52
Hannover
01 09 1968
1969
6.33
Kassel
02 08 1969
1970
6.73
Mainz
19 09 1970
1971
6.76
1,8
Helsinki
14 08 1971

    p i ę c i o b ó j    
rok wynik miejsce data
1961
4502
Heilbronn
24 09 1961
1962
 4663
Belgrad
14 09 1962
1963
4672
Bad Reichenhall
02 06 1963
1964
4726
Jena
30 08 1964
1965
4701
Celje
27 06 1965
1967
4953
Leverkusen
10 09 1967
1968
 5098
Mexico City
16 10 1968
1970
5283
Stuttgart
13 09 1970

    b i e g    1 0 0 m    
rok wynik wiatr miejsce data
1965
11.6
Lübeck
10 09 1965
1970
11.3
München
12 07 1970
1971
 11.2
Stuttgart
10 07 1971

    b i e g    2 0 0 m    
rok wynik wiatr miejsce data
1965
23.6
Lübeck
10 09 1965
1967
23.7
Leverkusen
10 09 1967
1968
23.5
0,0
Mexico City
16 10 1968
1970
23.3
0,2
Budapest
22 08 1970

    s k o k    w z w y ż    
rok wynik miejsce data
1960
1.695
Luneburg
02 10 1960
1961
1.71
Hamm
17 06 1961

   s z t a f e t a    4 x 1 0 0 m    
rok wynik miejsce data
1971
 43.3
Helsinki
15 08 1971
1972
 42.81
München
10 09 1972


     s k o k    w    d a l    
zawody lokata

	  
	  Igrzyska Olimpijskie  
	  T o k y o    14.10.1964
4 finał
 ECh'66
 15 kwalifikacje
 OG'68
6 finał
 ECh'71
   1   f i n a ł   
 OG'72
 NM

     p i ę c i o b ó j    
zawody lokata
 ECh'62
4 finał

	  
	  Igrzyska Olimpijskie  
	  T o k y o    16-17.10.1964
 8 finał

	  
	  Igrzyska Olimpijskie  
	  M e k s y k    16.10.1968
   1   f i n a ł   

     1 0 0 m    
zawody lokata
 ECh'71
   2   f i n a ł   

	  
	  Igrzyska Olimpijskie  
	  M o n a c h i u m   02.09.1972
 12 półfinał

     s k o k   w z w y ż    
zawody lokata

	  
	  Igrzyska Olimpijskie  
	  R z y m    08.09.1960
9 finał
     4 x 1 0 0 m    
zawody lokata

	  
	  Igrzyska Olimpijskie  
	  M e k s y k    16.10.1968
 6 finał
 ECh'69
   2   f i n a ł   
 ECh'71
   1   f i n a ł   

	  
	  Igrzyska Olimpijskie  
	  M o n a c h i u m   10.09.1972
   1   f i n a ł   


       
 B E C K E R    I n g r i d 
 Zdjęcie opracowane przez autora strony
coubertin
olympiaclub.de
swr.de

do góry


copyright © 2003-20   Leszek Albiniak