R Z U T      D Y S K I E M

główna
          
definicja
          
olimpiady
          
rekord
mistrzostwa  świata
          
mistrzostwa  europy
          
mistrzostwa  polski
          
grand prix
linki
          
kula
          
B E G L Y A K O V A
Irina


Dyskobolka radziecka    

   ur. 1933   
  
R E K O R D    Ż Y C I O W Y
odległość miejsce data
52.71
Tashkent
30 10 1956rok wynik miejsce data
1953
44.51
1954
48.84
London
13 10 1954
1955
50.93
1956
52.71
Tashkent
30 10 1956
1957
52.04
Moscow
03 08 1957
1958
51.98
Tallinn
19 07 1958


zawody lokata
 ECh'54
   2   f i n a ł   
   2   f i n a ł   
 ECh'58
4 finałstronę wykonał    M i c h a ł e k    lat 5       B E G L Y A K O V A        I r i n a
pseudology.org


do góry


copyright © 2003-2040   Leszek Albiniak