S K O K      W      D A L





główna
          
definicja
          
olimpiady
          
rekord
mistrzostwa  świata
          
mistrzostwa  europy
          
mistrzostwa  polski
          
grand prix
zawody halowe
          
linki
          
          








BELEVSKAYA
- MICHAYEVA
Yelena

БЕЛЕВСКАЯ Елена






Lekkoatletka radziecka
dalej białoruska
   ur. 11.10.1963   
w    Y e v p a t o r i a .   
( wzrost - 1,77 m ; waga ~ 57 kg )
 LJ    (5) skoków 7.30-7.39
(5) skoków 7.20-7.29
(9) skoków 7.10-7.19
(16) skoków 7.00-7.09
(14) skoków 6.90-6.99









klub : П. Минск 1990






Mistrzyni     C C C P

1986-1987
  SKOK W DAL




R E K O R D    Ż Y C I O W Y
S k o k   w   d a l
odległość wiatr miejsce data
7.39
0.5
Bryansk
18 07 1987



    s k o k    w    d a l    
rok wynik wiatr miejsce data
1985
7.00
0.7
Leningrad
01 08 1985
1986
7.31
-0.2
Kyiv
15 07 1986
1987
7.39
0.5
Bryansk
18 07 1987
1988
7.36
1.8
Leningrad
11 06 1988
1990
6.83
Miensk
20 01 1990
1991
6.87
Brussels
13 09 1991


     s k o k    w    d a l    
zawody lokata
O l i m p i a d a     L o s    A n g e l e s  09.08.1984
                       
 ECh'86
7 finał
 EChI'87
   3   f i n a ł   
H M Ś   I n d i a n a p o l i s    07.03.1987
   3   f i n a ł   
M Ś  R o m e   04.09.1987
   2   f i n a ł   
 OG'88
4 finał
M Ś  T o k y o   25.08.1991
8 finał




      



















































do góry


copyright © 2003-2055   Leszek Albiniak