S K O K      W      D A L

główna
          
definicja
          
olimpiady
          
rekord
mistrzostwa  ¶wiata
          
mistrzostwa  europy
          
mistrzostwa  polski
          
grand prix
zawody halowe
          
linki
          
          
BIEREŻNAJA
Łarisa

БЕРЕЖНА Лариса


Lekkoatletka radziecka
dalej WNP
dalej ukraińska    
   ur. 28.02.1961   
   ( wzrost - 1,78 m ; waga ~ 65 kg )
(2) skoki 7.20-7.24
(8) skoków 7.10-7.19
(18) skoków 7.00-7.10
(40) skoków 6.90-6.99 Peter Larsson: 26.07.2005r.
klub : Дн. Кл. 1980,
РА Брв 1991,
ВС К. 1992


Mistrzyni    C C C P

1989
halowa 1989
  SKOK W DALMistrzyni    U k r a i n y

1993

  SKOK W DAL
R E K O R D    Ż Y C I O W Y
S k o k   w   d a l
odległo¶ć wiatr miejsce data
7.24
+1.0
Granada
25 05 1991
t r ó j s k o k
odległo¶ć wiatr miejsce data
13.22
0
Stockholm
05 07 1993    s k o k    w    d a l    
rok wynik wiatr miejsce data
1980
6.24
Donieck
30 06 1980
1986
7.19
+1.3
Krasnodar
22 06 1986
1987
6.90
+0.2
Krasnodar
15 08 1987
1988
7.07
+1.0
Leningrad
11 06 1988
1989
7.20
Gomel
04 02 1989
1990
7.10
0.0
Sao Paulo
20 05 1990
1991
7.24
+1.0
Granada
25 05 1991
1992
7.08
Moskva
01 02 1992
1993
6.99
+1.6
Sevilla
05 06 1993
1994
6.89
Sindelfingen
06 03 1994
1995
6.85
Kiev
06 01 1995
1996
6.73
Moskva
14 02 1996
1997
6.62
Moscow
18 02 1997
1998
6.61
Kyiv
11 06 1998


     s k o k    w    d a l    
zawody lokata
H M ¦   B u d a p e s z t    03.-05.03.1989
   3   f i n a ł   
 ECh'90
4 finał
 WIC'91
   1   f i n a ł   
M ¦  T o k y o   25.08.1991
   3   f i n a ł   

	  
	  Halowe Mistrzostwa Europy   
	  G e n u a    28.02.1992
   1   f i n a ł   

	  
	  Igrzyska Olimpijskie  
	  B a r c e l o n a 06.08.1992
 NM
H M ¦    T o r o n t o   12.03.1993
5 finał
M ¦  S t u t t g a r t   15.08.1993
   2   f i n a ł   
       B E R E S H N A Y A   L a r i s s a
iaaf
gettyimages
  * Stuttgart 02.02.1997
  * Erfurt 05.02.1997


do góry


copyright © 2003-2052   Leszek Albiniak