S K O K      W      D A L

główna
          
definicja
          
olimpiady
          
rekord
mistrzostwa  świata
          
mistrzostwa  europy
          
mistrzostwa  polski
          
grand prix
zawody halowe
          
linki
          
          
BIFFLE
Jerome Cousins
                    

Lekkoatleta amerykański    
   ur. 20.03.1928  
w    D e n v e r, CO .
   † 15.11.1998       D e n v e r, CO

    Wpisała do serwisu
Aleksandra Albiniak lat 7    klub : Denver U. 1950.R E K O R D    Ż Y C I O W Y
S k o k   w   d a l
odległość wiatr miejsce data
7.81 i
Boulder, CO
01 04 1950
    Wpisał do serwisu Michał Albiniak lat 8    

1 0 0 m
czas wiatr miejsce data
10.4
Zürich
12 08 1952
S k o k   w z w y ż
wysokość miejsce data
1.981
1948
1 0 0 y
czas wiatr miejsce data
9.6
Denver, CO
30 04 1948

    s k o k    w    d a l    
rok wynik wiatr miejsce data
1949
7.46
Fresno, CA
24 06 1949
1950
7.81
Boulder, CO
01 04 1950
1952
7.67
Los Angeles, CA
27 06 1952
1953
7.50 i

    1 0 0 m    
rok wynik wiatr miejsce data
1949
10.5
Fresno, CA
24 06 1949
1952
10.4
Zürich
12 08 1952


     s k o k    w    d a l    
zawody lokata
 OG'52
   1   f i n a l   
      


westword.com


do góry


copyright © 2003-2040    Leszek Albiniak