S K O K      W      D A L

g³ówna
          
definicja
          
olimpiady
          
rekord
mistrzostwa  ¶wiata
          
mistrzostwa  europy
          
mistrzostwa  polski
          
grand prix
zawody halowe
          
linki
          
          
BONHÉME
Jean-François

Lekkoatleta francuski

   ur. 12.07.1949   
( wzrost - 1,76 m ; waga ~ 65 kg )
Mistrz    F r a n c j i

1973-1974, 1979.
halowy 1972, 1974.
  SKOK W DAL


R E K O R D    ¯ Y C I O W Y
S k o k   w   d a l
odleg³o¶æ wiatr miejsce data
8.17 i
Göteborg
09 03 1974

    s k o k    w    d a l    
rok wynik wiatr miejsce data
1970
7.78
Turin
03 09 1970
1972
7.78
Zürich
08 07 1972
1973
7.99
Colombes
21 07 1973
1974
8.17 i
Göteborg
09 03 1974
1975
7.86
Bydgoszcz
04 08 1975
1976
7.97
Colombes
09 05 1976

     s k o k    w    d a l    
zawody lokata
 EChI'74
   1   f i n a ³   
 ECh'74
20 kwalifikacje

  ECh -EUROPEAN CHAMPIONSHIPS  
  EChI -EUROPEAN CHAMPIONSHIPS INDOOR  

       Proszê o komentarz, ewentualne podanie b³êdów
lub informacji o zawodniku


BONHÉME Jean


do góry


copyright © 2003-2020    Leszek, Micha³ i Aleksandra Albiniak