S K O K      W      D A L

główna
          
definicja
          
olimpiady
          
rekord
mistrzostwa  świata
          
mistrzostwa  europy
          
mistrzostwa  polski
          
grand prix
zawody halowe
          
linki
          
          
GRESA-BRUZSENYÁK
IlonaLekkoatletka węgierska    
   ur. 13.09.1950   
( wzrost - 1,65 m ; waga ~ 58 kg )


klub : Debreceni Egyetemi AC 1971-72,
Újpesti Dózsa SC 1973-80.Mistrzyni    W ę g i e r

1974
halowa 1975
  SKOK W DAL
Mistrzyni    W ę g i e r

1971-75
drużynowa 1972-74
  PIĘCIOBÓJ
Mistrzyni    W ę g i e r

1972-74, 1976.
   100 H
Mistrzyni    W ę g i e r

halowa 1974
  60 m
Mistrzyni    W ę g i e r

halowa 1974-77
   60 H
Mistrzyni    W ę g i e r

1973, 1980.
  4 x 100m
Mistrzyni    W ę g i e r

1974
  4 x 400 mR E K O R D    Ż Y C I O W Y

S k o k   w   d a l
odległość wiatr miejsce data
6.65
Rome
03 09 1974
P i ę c i o b ó j
punktów miejsce data
4897
Budapest
05 09 1971
1 0 0 m   p.płt.
czas wiatr miejsce data
13.1
Budapest
16 06 1974

    s k o k    w    d a l    
rok wynik wiatr miejsce data
1973
6.50
Sofia
06 10 1973
1974
6.65
Rome
03 09 1974
1975
 6.52
Budapest
25 06 1975

    p i ę c i o b ó j    
rok wynik miejsce data
1971
4897
Budapest
05 09 1971
1972
 4419
München
03 09 1972
1973
4617
Innsbruck
11 08 1973
1974
4561
Budapest
04 08 1974
1975
4454
Budapest
29 06 1975

    1 0 0 m    p. płt.    
rok wynik wiatr miejsce data
1972
13.3
Warszawa
18 08 1972
1973
13.2
Budapest
14 07 1973
1974
13.1
Budapest
16 06 1974


     s k o k    w    d a l    
zawody lokata
 OG'72
10 final
 ECh'74
   1   f i n a l   
 OG'76
22 qualification

     p i ę c i o b ó j    
zawody lokata

	  
	  Igrzyska Olimpijskie  
	  M o n a c h i u m   02-03.09.1972
8 finał
 ECh'74
6 finał

	  
	  Igrzyska Olimpijskie  
	  M o n t r e a l   25-26.07.1976
 16 finał

     6 0 m płtk.    
zawody lokata
H M E   R o t t e r d a m    10-11.03.1973
5 finał
H M E   G ö t e b o r g    09-10.03.1974
6 finał


       
 B R U Z S E N Y Á K    I l o n a 
 Zdjęcie opracowane przez autora strony
 z „Lekka atletyka” 1974.
szepesido góry


copyright © 2003-20   Leszek Albiniak