bryngeirsson.lj.htmS K O K      W      D A L

główna
          
definicja
          
olimpiady
          
rekord
mistrzostwa  świata
          
mistrzostwa  europy
          
mistrzostwa  polski
          
grand prix
zawody halowe
          
linki
          
          
BRYNGEIRSSON
TorfiLekkoatleta islandzki    
   ur. 11.11.1926      


Mistrz    W i e l k i e j   B r y t a n i i

1951
  SKOK O TYCZCER E K O R D    Ż Y C I O W Y
S k o k   o   t y c z c e
wysokość miejsce data
4.35
Gävle
01 08 1952

    s k o k   o   t y c z c e    
rok wynik miejsce data
1950
4.25
Reykjavík
02 08 1950
1951
4.32
Stockholm
03 07 1951
1952
4.35
Gävle
01 08 1952
1954
4.30
Vestmannia
06 08 1954

     s k o k    w    d a l    
zawody lokata
 ECh'50
   1   f i n a ł   

     s k o k    o    t y c z c e    
zawody lokata

	  
	  Igrzyska Olimpijskie  
	  L o n d y n  31.07.1948
 14 kwalifikacje

	  
	  Igrzyska Olimpijskie  
	  H e l s i n k i    22.07.1952
14 finał


   1  
       
	  
    B R Y N G E I R S S O N    T o r f i
olympic.is
embla.is
do góry


copyright © 2003-20   Leszek Albiniak