Zapraszamy do reklamowania się
calado.lj.htm
S K O K      W      D A L


główna
          
definicja
          
olimpiady
          
rekord
mistrzostwa  ¶wiata
          
mistrzostwa  europy
          
mistrzostwa  polski
          
grand prix
zawody halowe
          
linki
          
          
C A L A D O
Carlos Nuno


Lekkoatleta portugalski     w wykonaniu strony pomagała pięcioletnia O l a...
   ur. 05.10.1975  
w    A l c a n e n a .   
( wzrost - 1,86 m ; waga ~ 80 kg )


LJ    (3) skoki 8.30-8.39 Peter Larsson: 17.09.2005r.
klub : CNRM 1996,
SCP 1997-2006.
Mistrz    P o r t u g a l i i

1994, 2001, 2004.
halowy 1995-2001, 2003-04.
  SKOK W DAL

Mistrz    P o r t u g a l i i

1994-95
halowy 1995-97, 1999, 2005.
  TRÓJSKOK

Mistrz    P o r t u g a l i i

1996, 1999.
  100 m

Mistrz    P o r t u g a l i i

1996-97
  200 m

Mistrz    P o r t u g a l i i

halowy 1999, 2003.
  60 m
R E K O R D    Ż Y C I O W Y

S k o k   w   d a l
odległo¶ć wiatr miejsce data
8.36
1.2
Lisboa
20 06 1997


1 0 0 m
czas wiatr miejsce data
10.11
-1.3
Vila Real St António
06 06 1999
2 0 0 m
czas wiatr miejsce data
20.90
0.7
Coimbra
20 07 1997
S k o k   w z w y ż
wysoko¶ć miejsce data
2.05
Barreiro
01 12 2001
T r ó j s k o k
odległo¶ć wiatr miejsce data
17.09
Espinho
20 02 1999
6 0 m
czas miejsce data
6.60
Espinho
20 02 1999
5 0 m
czas miejsce data
5.83
Alpiarça
10 01 1998
1 0 0 y
odległo¶ć wiatr miejsce data
9.67
Lisboa
26 10 1996    s k o k    w    d a l    
rok wynik wiatr miejsce data
1994
7.51
Lisboa
20 07 1994
1995
7.52
1996
8.25
2
Lisboa
28 06 1996
1997
8.36
1.2
Lisboa
20 06 1997
1998
8.11
Madrid
03 02 1998
1999
8.34
1.5
Lisboa
19 06 1999
2000
8.13
1.5
Thessaloníki
30 08 2000
2001
8.21
1.1
Edmonton
11 08 2001
2002
8.22
Espinho
26 01 2002
2003
7.98
Espinho
08 03 2003
2004
8.02
1.6
Massamá
26 06 2004
2005
7.38
Oviedo
15 01 2005
2006
7.53
Espinho
11 02 2006

    t r ó j s k o k    
rok wynik wiatr miejsce data
1994
16.14
3.2
Lisboa
24 07 1994
1996
17.08
1.3
Lisboa
21 06 1996
1998
16.94
Espinho
31 01 1998
1999
17.09
Espinho
20 02 1999
2000
16.24
Espinho
23 01 2000
2001
16.11
0.8
R.Maior
09 05 2001
2002
16.08
Espinho
27 01 2002
2005
16.58
Madrid
20 02 2005

    1 0 0 m    
rok wynik wiatr miejsce data
1996
10.34
1.0
Maia
15 06 1996
1997
10.16
1.2
Maia
28 06 1997
1998
10.60
0.2
Leiria
22 05 1998
1999
10.11
-1.3
Vila Real St António
06 06 1999
2000
10.44
0.9
Aveiro
01 07 2000
2001
10.45
2.0
Maia
14 07 2001
2002
10.34
0.7
Sevilla
22 06 2002
2003
10.54
2.1
Lisboa
17 05 2003
2004
10.39
-0.9
Milano
02 06 2004
2005
10.81
1.7
Leiria
04 06 2005

    2 0 0 m    
rok wynik wiatr miejsce data
1997
20.90
0.7
Coimbra
20 07 1997
2002
20.97
1.9
Sevilla
23 06 2002
2003
21.74
Espinho
02 02 2003

    s k o k    w z w y ż    
rok wynik miejsce data
1998
1.99
Alpiarça
10 01 1998
2001
2.05
Barreiro
01 12 2001

    6 0 m    
rok wynik miejsce data
1999
6.60
Espinho
20 02 1999
2006
6.86
Espinho
18 02 2006

   s z t a f e t a    4 x 1 0 0 m    
rok wynik miejsce data
1998
39.57
Lisboa
23 05 1998
1999
39.30
Atenas
29 05 1999
2000
39.31
Vila Real St António
27 05 2000
2001
39.83
Madrid
26 05 2001
2002
39.65
Lisboa
25 05 2002
2003
39.98
Belgrado
24 05 2003
2005
40.73
Leiria
18 06 2005

    1 0 0 y    
rok wynik wiatr miejsce data
1996
9.67
Lisboa
26 10 1996
2004
9.75
-1.4
Viseu
01 05 2004


     s k o k    w    d a l    
zawody lokata
H M E   S z t o k h o l m  08.03.1996
25 kwalifikacje

	  
	  Igrzyska Olimpijskie  
	  A t l a n t a  28.07.1996
24 kwalifikacje
H M ¦  P a r i s  08.03.1997
11 finał
M ¦  A t h í n a  03.08.1997
15 kwalifikacje

	  
	  Halowe Mistrzostwa Europy    
	  W a l e n c j a    28.02.1998
   2   f i n a ł   
M ¦  S e v i l l a  26.08.1999
25 kwalifikacje
H M E  G a n d a w a  25.02.2000
11 kwalifikacje

	  
	  Igrzyska Olimpijskie  
	  S y d n e y  28.09.2000
10 finał
H M ¦   L i s b o n a   11.03.2001
   3   f i n a ł   
M ¦  E d m o n t o n  11.08.2001
   3   f i n a ł   
H M E   W i e n   01.03.2002
17 kwalifikacje

     t r ó j s k o k    
zawody lokata
M E J    S a n  S e b a s t i a n   29.07.-01.08.1993
12 finał
M ¦ J    L i s b o a  24.07.1994
6 finał
H M E   S z t o k h o l m  09.03.1996
14 finał

	  
	  Igrzyska Olimpijskie  
	  A t l a n t a  26.07.1996
19 kwalifikacje
H M ¦  P a r i s  08.03.1997
 DNF
H M E   M a d r y t  04.03.2005
18 kwalifikacje

     1 0 0 m    
zawody lokata
M ¦  A t h í n a  02.08.1997
 43 ćwierćfinał
M ¦  S e v i l l a  21.08.1999
 25 ćwierćfinał

     4 x 1 0 0 m    
zawody lokata
M ¦  A t h í n a  09.08.1997
 19 kwalifikacje
       C A L A D O   C a r l o s
	  
	  Timothy Clary - Staff, Edmonton 11.08.2001
iaaf
gettyimages.com
  * Paris 08.03.1997
  * Madrid 03.02.1998
  * Valencia 28.02.1998
  * Sydney 28.09.2000
  * Lizbona 10.03.2001
  * Edmonton 11.08.2001
do góry


copyright © 2003-20   Leszek Albiniak