R Z U T      D Y S K I E M

główna
          
definicja
          
olimpiady
          
rekord
mistrzostwa  świata
          
mistrzostwa  europy
          
mistrzostwa  polski
          
grand prix
linki
          
kula
          
C H R I S T O V A
Zvetanka

Х Р И С Т О В А
Цветанка


Dyskobolka bułgarska    

   ur. 14.03.1962   
w    K a z a n l a k .  
   † 13.11.2008   
w    K a z a n l a k .  

( wzrost - 1,75 m ; waga ~ 80 kg )

Mistrzyni    B u ł g a r i i

1985-1989, 1991, 1997,
2001, 2004-2007.
R E K O R D    Ż Y C I O W Y
D y s k
odległość miejsce data
73.22
Kazanluk
19 04 1987
K u l a
odległość miejsce data
11.40
Sofia
28 03 2004rok wynik miejsce data
1977
46,90
1978
48,84
1979
54,76
1980
58,44
1981
64,38
Saint-Etienne
20 06 1981
1982
70,64
Sofia
21 08 1982
1983
66,88
Barcelona
16 07 1983
1984
68,34
Barcelona
08 07 1984
1985
68,68
Stara Zagora
02 08 1985
1986
72,52
Budapest
11 08 1986
1987
73,22
Kazanluk
19 04 1987
1988
71,06
Stara Zagora
28 08 1988
1989
66,50
Kazanlak
12 03 1989
1990
66,50
Stara Zagora
12 05 1990
1991
71,02
Tokyo
31 08 1991
1992
67,78
Barcelona
03 08 1992
1997
60,84
Sofia
24 06 1997
2002
51.46
Sofia
08 06 2002
2003
51.78
Sofia
07 06 2003
2004
59.78
Sofia
08 07 2004
2005
54.16
Sofia
07 07 2005
2006
54.40
Plovdiv
25 06 2006
2007
57.90
Plovdiv
25 03 2007


zawody lokata
M E J    B y d g o s z c z    19.08.1979
   3   f i n a ł   
 ECh'82
   1   f i n a ł   
M Ś   H e l s i n k i  10.08.1983
4 final
                       
 ECh'86
   2   f i n a ł   
M Ś  R o m e   31.08.1987
   3   f i n a ł   
   3   f i n a ł   
 ECh'90
10 final
M Ś  T o k y o   31.08.1991
   1   f i n a ł   
   2   f i n a ł   
M Ś  A t h í n a  05.08.1997
23 kwalifikacje
41 kwalifikacje
      
  * Athens 21.08.2004

do góry


copyright © 2003-2056   Leszek Albiniak