S K O K      W      D A L

główna
          
definicja
          
olimpiady
          
rekord
mistrzostwa  świata
          
mistrzostwa  europy
          
mistrzostwa  polski
          
grand prix
zawody halowe
          
linki
          
          
CLARK
Ellery Harding
                    

Lekkoatleta amerykański    
   ur. 13.03.1874  
w    E a s t    R o x b u r y, MA.
   † 17.02.1949  
R E K O R D    Ż Y C I O W Y
S k o k   w   d a l
odległość wiatr miejsce data
6.65
Cambridge, MA
12 04 1895

    s k o k    w    d a l    
rok wynik miejsce data
1895
6.65
Cambridge, MA
12 04 1895

    d z i e s i ę c i o b ó j    
rok wynik miejsce data
6318
    p c h n i ę c i e    k u l ą    
rok wynik miejsce data
1894
11.88
Cambridge, MA
26 10 1894
1897
12.06
Berkeley Oval, CA
28 05 1897

    s k o k    w z w y ż    
rok wynik miejsce data
1895
1.794
06 1895
1896
1.81
Athens
10 04 1896
    t r ó j s k o k    
rok wynik miejsce data
1895
12.88
Travers Island, NY
28 09 1895
    r z u t    m ł o t e m    
rok wynik miejsce data
1895
37.65
Cambridge, MA
28 10 1895
1897
36.71
New York, NY
19 06 1897
1899
38.48
New Haven, CT
13 05 1899


     s k o k    w    d a l    
zawody lokata
   1   f i n a ł   

     d z i e s i ę c i o b ó j    
zawody lokata
5 finał
     s k o k    w z w y ż    
zawody lokata
   1   f i n a ł   
     p c h n i ę c i e    k u l ą    
zawody lokata
6 finał
      
usatf.org


copyright © 2003-2040    Leszek Albiniak