R Z U T      D Y S K I E M

główna
          
definicja
          
olimpiady
          
rekord
mistrzostwa  świata
          
mistrzostwa  europy
          
mistrzostwa  polski
          
grand prix
linki
          
kula
          
C O R D I A L E
- G E N T I L E
Edera


Dyskobolka włoska    
   ur. 1920   


R E K O R D    Ż Y C I O W Y
odległość miejsce data
46.19
Varese
03 08 1950rok wynik miejsce data
1940
39.07
Parma
28 07 1940
1941
40.57
Turin
27 09 1941
1943
39.34
Milano
04 07 1943
1946
42.11
Genova
04 08 1946
1947
43.56
Bologna
19 10 1947
1948
45.02
Rome
27 06 1948
1949
44.12
Bologna
31 07 1949
1950
46.19
Varese
03 08 1950
1951
42.33
Zagreb
01 07 1951
1952
43.95
Milan
22 06 1952


zawody lokata
O l i m p i a d a   L o n d y n   30.07.1948
   2   f i n a ł   
 ECh'50
   3   f i n a ł   
O l i m p i a d a   H e l s i n k i    20.07.1952
14 finał
      do góry


copyright © 2003-2050   Leszek Albiniak