R Z U T      D Y S K I E M

główna
          
definicja
          
olimpiady
          
rekord
mistrzostwa  świata
          
mistrzostwa  europy
          
mistrzostwa  polski
          
grand prix
linki
          
kula
          
C O S T I A N
Daniela

КОСТЬЯН Д.


Dyskobolka rumuńska
dalej australijska
   ur. 30.04.1965   
   ( wzrost - 1,84 m ; waga ~ 91 kg )

klub : Qld
Mistrzyni    R u m u n i i

1986    DYSK

Mistrzyni    A u s t r a l i i

1989-95    DYSKMistrzyni    A u s t r a l i i

1991, 1993-94.    KULA
R E K O R D    Ż Y C I O W Y
D y s k
odległość miejsce data
73.84
Bucharest
30 04 1988
K u l a
odległość miejsce data
15.88
Brisbane
14 03 1996rok wynik miejsce data
1983
60.50
Bucuresti
06 08 1983
1984
65.22
Nitra
26 08 1984
1985
67.54
Ostrava
12 06 1985
1986
69.66
Pitesti
19 07 1986
1988
73.84
Bucharest
30 04 1988
1989
66.78
Brisbane
19 03 1989
1990
68.96
Bundaberg
18 08 1990
1991
66.06
Tokyo
31 08 1991
1992
66.24
Barcelona
03 08 1992
1993
66.02
Brisbane
14 02 1993
1994
68.72
Auckland
22 01 1994
1995
64.08
Sydney
21 03 1995
1996
63.90
San José
01 06 1996
2000
61.33
Toowoomba
15 07 2000


zawody lokata
M E J   S c h w e c h a t   25-28.08.1983
5 finał
 ECh'86
7 finał
M Ś  T o k y o   31.08.1991
5 finał
   3   f i n a ł   
M Ś  S t u t t g a r t   19.08.1993
   2   f i n a ł   

	  
	  C o m  W e a l t h    
	  V i c t o r i a  1994
   1   f i n a ł   
M Ś  G ö t e b o r g 12.08.1995
12 finał
14 kwalifikacje
31 kwalifikacje
       C O S T I A N   D a n i e l a
athletics.org.au
  * Atlanta 28.07.1996
  * Sydney 27.09.2000

do góry


copyright © 2003-2060   Leszek Albiniak