desforges.lj.htmS K O K      W      D A L

główna
          
definicja
          
olimpiady
          
rekord
mistrzostwa  świata
          
mistrzostwa  europy
          
mistrzostwa  polski
          
grand prix
zawody halowe
          
linki
          
          
DESFORGES
-PICKERING
Jean CatherineLekkoatletka brytyjska    
   ur. 04.07.1929   
  


Mistrzyni    A n g l i i

1953-54
  SKOK W DAL
Mistrzyni    A n g l i i

1953-54
  PIĘCIOBÓJ
Mistrzyni    A n g l i i

1949, 1952-54.
   80HR E K O R D    Ż Y C I O W Y

S k o k   w   d a l
odległość wiatr miejsce data
6.10
Nienburg
30 08 1953
8 0 m   p.płt.
czas wiatr miejsce data
11.1
Budapest
03 10 1954

    s k o k    w    d a l    
rok wynik wiatr miejsce data
1953
6.10
Nienburg
30 08 1953
1954
6.04
Bern
26 08 1954
1955
5.94

    8 0 m    p. płt.    
rok wynik wiatr miejsce data
1947
12.1
Chiswick
02 08 1947
1949
11.4
London
20 08 1949
1950
11.6
Bristol
01 07 1950
1951
11.6
London
04 08 1951
1952
11.3
Ilford
16 08 1952
1953
11.4
London
04 07 1953
1954
11.1
Budapest
03 10 1954


     s k o k    w    d a l    
zawody lokata
 ECh'54
   1   f i n a ł   

     8 0 m   ppłt.    
zawody lokata
 ECh'50
5 finał

	  
	  Igrzyska Olimpijskie  
	  H e l s i n k i    24.07.1952
5 finał

	  
	  ComWealth   
	  V a n c o u v e r    30.07-07.08.1954
   3   f i n a ł   
 ECh'54
6 finał

     4 x 1 0 0 m    
zawody lokata
 ECh'50
   1   f i n a ł   

	  
	  Igrzyska Olimpijskie  
	  H e l s i n k i    27.07.1952
   3   f i n a ł   
 ECh'54
 4 finał


   1  
       
 D E S F O R G E S   J e a n
 praca autora na podstawie zdjęcia
 E. Bacon Stringer/Topical Press Agency/Getty Images
 London	14.06.1952


do góry


copyright © 2003-20   Leszek Albiniak