R Z U T      D Y S K I E M

główna
          
definicja
          
olimpiady
          
rekord
mistrzostwa  świata
          
mistrzostwa  europy
          
mistrzostwa  polski
          
grand prix
linki
          
kula
          
DUBROWSZCZIK
Wladimir

ДУБРОВЩИК В.


Dyskobol białoruski    
   ur. 07.01.1972   
w    G r o d n i e .  
( wzrost - 1,93 m ; waga ~ 115 kg )

Mistrz    B i a ł o r u s i

1993-96, 1999.
R E K O R D    Ż Y C I O W Y
D y s k
odległość miejsce data
69.28
Stayki
03 06 2000
K u l a
odległość miejsce data
16.57
Kraków
30 06 1994


R E K O R D    S E Z O N U
odległość miejsce data
64.41
Zagreb
02 07 2001rok wynik miejsce data
1990
56.76
Moskwa
15 06 1990
1991
61.40
Staiki
25 06 1991
1992
61.80
Grodno
06 05 1992
1993
63.26
Gomel
24 06 1993
1994
65.80
Mińsk
21 07 1994
1995
66.60
Monaco
09 09 1995
1996
67.90
Stayki
13 07 1996
1997
66.40
Catania
28 08 1997
1998
65.78
Stayki
20 06 1998
1999
64.23
Sevilla
22 08 1999
2000
69.28
Stayki
03 06 2000
2001
64.41
Zagrzeb
02 07 2001


zawody lokata
M E J   T h e s s a l o n i k i    09.08.1991
   1   f i n a ł   
M Ś  S t u t t g a r t   16.08.1993
16 kwalifikacje
 ECh'94
   1   f i n a ł   
M Ś  G ö t e b o r g 11.08.1995
   2   f i n a ł   
O l i m p i a d a  A t l a n t a  31.07.1996
   2   f i n a ł   
M Ś  A t h í n a  10.08.1997
4 finał
M E  B u d a p e s t   23.08.1998
6 finał
M Ś  S e v i l l a  24.08.1999
7 finał
O l i m p i a d a  S y d n e y  25.09.2000
7 finał
M Ś  E d m o n t o n  06.08.2001
13 kwalifikacje
       D U B R O V S H C H I K    V l a d i m i r
sportingimages.com.au
  * Atlanta 31.07.1996
  * Zurich 14.08.1996
  * Athens 10.08.1997
  * Budapest 23.08.1998
  * Sevilla 24.08.1999
  * Tartu 11.06.2000
  * Sydney 25.09.2000
do góry


copyright © 2003-2060   Leszek Albiniak