R Z U T      D Y S K I E M

główna
          
definicja
          
olimpiady
          
rekord
mistrzostwa  ¶wiata
          
mistrzostwa  europy
          
mistrzostwa  polski
          
grand prix
linki
          
kula
          
F A Z E K A S
Róbert


Dyskobol węgierski    

   ur. 18.08.1975   
w    S z o m b a t h e l y .  
( wzrost - 1,93 m, 6'4";
waga ~ 110 kg, 243 lbs. )

klub : Dobó SE 1998-2000,
Haladás VSE 2002-03.
trener : Jozsef Vida
Mistrz    W ę g i e r

1998, 2000, 2002-03.
R E K O R D    Ż Y C I O W Y
D y s k
odległo¶ć miejsce data
71.70
Szombathely
14 07 2002
M ł o t
odległo¶ć miejsce data
75.33
Szombathely
29 08 1998    r z u t    d y s k i e m    
rok wynik miejsce data
1992
40.08


1993
53.48
Szombathely
06 10 1993
1994
58.00
Budapest
24 06 1994
1995
60.34
Szombathely
29 04 1995
1996
55.08


1997
59.32
Veszprém
16 08 1997
1998
66.61
Szombathely
29 08 1998
1999
64.92
Salinas, CA
25 05 1999
2000
66.11
Budapest
08 07 2000
2001
68.09
Sevilla
08 06 2001
2002
71.70
Szombathely
14 07 2002
2003
70.78
Budapest
10 05 2003
2004
70.83
Rethymno
23 06 2004
2004
DQ
Ateny
23 08 2004
2007
58.32
Turnov
22 05 2007
2008
64.56
Ljubljana
22 07 2008

    r z u t    m ł o t e m    
rok wynik miejsce data
1994
57.74
Lisboa
22 07 1994
1995
68.50
Szombathely
29 05 1995
1998
75.33
Szombathely
29 08 1998
1999
72.64
Szombathely
17 07 1999
2000
74.68
Budapest
30 07 2000
2001
71.51
Tatabánya
26 05 2001


    r z u t    d y s k i e m    
zawody lokata
M ¦ J   L i s b o a   21.07.1994
6 finał
M E  B u d a p e s t   23.08.1998
4 finał
M ¦  S e v i l l a  24.08.1999
11 finał
O l i m p i a d a  S y d n e y  24.09.2000
16 kwalifikacje
M ¦  E d m o n t o n  06.08.2001
26 kwalifikacje
M E  M o n a c h i u m   11.08.2002
   1   f i n a ł   
M ¦  P a r i s  26.08.2003
   2   f i n a ł   
O l i m p i a d a  A t e n y  23.08.2004
DQ   1   f i n a ł   
8 finał
 ECh'10
   3   f i n a l   

    r z u t    m ł o t e m    
zawody lokata
M ¦ J   L i s b o a   22.07.1994
10 kwalifikacje
       FAZEKAS   czy   ALEKNA ?
F A Z E K A S   R ó b e r t
nyugat.hu
diskuswurf.info
trackandfieldphoto
rfea.es
yahoo
athens2004.com
coachkrall
  * Budapest 23.08.1998
  * Salinas 25.05.1999
  * Sevilla 24.08.1999
  * Zurich 11.08.2000
  * Sydney 25.09.2000
  * Stellenbosch 30.03.2001
  * Szombately 14.07.2002
  * Munich 11.08.2002
  * Madrid 21.09.2002
  * Paris 26.08.2003
  * Rethymno 23.06.2004
  * Athens 23.08.2004
  * Beijing 19.08.2008
  * Bydgoszcz 06.06.2010
  * Warszawa 08.06.2010
  * Barcelona 31.07-01.08.2010


do góry


copyright © 2003-2060   Leszek Albiniak