R Z U T      D Y S K I E M

g³ówna
          
definicja
          
olimpiady
          
rekord
mistrzostwa  ¶wiata
          
mistrzostwa  europy
          
mistrzostwa  polski
          
grand prix
linki
          
kula
          
F E J É R
Géza


Dyskobol wêgierski    

   ur. 20.04.1945   
w    B u d a p e s t .   
( wzrost - 1,92 m ; waga ~ 120 kg )

klub : Honvéd Budapest 1964-79
Mistrz    W ê g i e r

1964, 1966-67, 1971-73,
1975, 1979.
   DYSK
Mistrz    W ê g i e r

halowy 1976    KULA


R E K O R D    ¯ Y C I O W Y
D y s k
odleg³o¶æ miejsce data
66.92
Budapest
03 07 1971
K u l a
odleg³o¶æ miejsce data
18.24
Budapest
30 06 1965    r z u t    d y s k i e m    
rok wynik miejsce data
1964
52.08
1965
57.41
Budapest
09 05 1965
1966
59.02
Budapest
25 09 1966
1967
60.66
Budapest
29 10 1967
1969
61.00
Budapest
08 07 1969
1970
65.02
Budapest
29 10 1970
1971
66.92
Budapest
03 07 1971
1972
65.28
Budapest
10 06 1972
1973
64.12
Budapest
15 08 1973
1974
62.14
Firenze
10 07 1974
1975
63.24
Budapest
07 09 1975
1976
61.54
Oslo
21 06 1976
1977
62.42
Budapest
26 05 1977
1978
61.26
Budapest
12 06 1978
1979
65.70
Pápa
30 06 1979
1980
62.06
Tata
23 04 1980
1981
61.60
Kecskemét
05 09 1981
1982
60.40
Tatabánya
15 06 1982
1983
60.30
1984
60.08
Budapest
27 07 1984

    p c h n i ê c i e    k u l ±    
rok wynik miejsce data
1962
17.75 ( 6 kg )
Budapest
27 10 1962
1964
19.00 ( 6 kg )
Budapest
12 09 1964
1965
18.24
Budapest
30 06 1965


    r z u t    d y s k i e m    
zawody lokata
 ECh'66
14 kwalifikacje
 ECh'69
10 fina³
 ECh'71
   3    f i n a ³   

	  
	  Igrzyska Olimpijskie  
	  M o n a c h i u m   02.09.1972
5 fina³
 ECh'74
9 fina³

    p c h n i ê c i e    k u l ±    
zawody lokata
 ECh'66
14 kwalifikacje
       F E J É R   G é z a


do góry


copyright © 2003-10   Leszek Albiniak