S K O K      W      D A L

główna
          
definicja
          
olimpiady
          
rekord
mistrzostwa  świata
          
mistrzostwa  europy
          
mistrzostwa  polski
          
grand prix
zawody halowe
          
linki
          
          
GAISAH IgnisiousLekkoatleta ghański    
   ur. 20.07.1983   

( wzrost - 1,86 m ; waga ~ 70 kg )
 LJ    (1) skok 8.40-8.49
(11) skoków 8.30-8.39


    Wpisała do serwisu Aleksandra lat 6    R E K O R D    Ż Y C I O W Y

S k o k   w   d a l
odległość wiatr miejsce data
8.43
-0.2
Roma
14 07 2006

rok wynik wiatr miejsce data
2002
8.12
1.4
Hilversum
08 09 2002
2003
8.30
0.1
Abuja
14 10 2003
2004
8.32
0.4
Monaco
19 09 2004
2005
8.34
0.2
Helsinki
13 08 2005
8.34
0.4
Shanghai
17 09 2005
2006
8.43
-0.2
Roma
14 07 2006
2007
8.08
Abuja
05 05 2007
2008
7.78 i
Athens
13 02 2008
2009
7.78
-0.4
Shanghai
20 09 2009
2010
8.06
-2.7
Bamako
27 04 2010

     s k o k    w    d a l    
zawody lokata

	  
    Mistrzostwa Świata
    P a r y ż  29.08.2003
4 finał

	  
	  All Africa Games    
	  A b u j a   14.10.2003
   1   f i n a ł   

	  
	  Igrzyska Olimpijskie  
	  A t e n y  26.08.2004
6 finał

	  
    Mistrzostwa Świata
    H e l s i n k i  13.08.2005
   2   f i n a ł   

	  
    Halowe Mistrzostwa Świata
    M o s k w a   11.03.2006
   1   f i n a ł   

	  
	  Commonwealth   
	  M e l b o u r n e   22.03.2006
   1   f i n a ł   

	  
	  African Championships   
	  B a m b o u s    09.08.2006
   1   f i n a ł   
 WIC'10
7 final


       
	  
	  G A I S A H    I g n i s i o u s
	  ------------------------------------
	  Stuttgart 10.09.2006  
    foto George Herringshaw

iaaf.org

gaisah.com
  * Paris 29.08.2003
  * Athens 23.08.2004
  * Madrid 16.07.2005
  * Helsinki 13.08.2005
  * Linz 23.08.2005
  * Stockholm 02.02.2006
  * Moscow 11.03.2006
  * Oslo 02.06.2006
  * Hengelo 26.05.2007
  * Valencia 09.02.2008
  * Hengelo 01.06.2009
  * Doha 13.03.2010
Alfred Oerter   
Nina Ponomariewa   
TWOJA reklama   
Lia Manoliu   
Mac Wilkins   
Jürgen Schult   
Virgilijus Alekna   


do góry


copyright © 2003-20   Leszek Albiniak