S K O K      W      D A L

główna
          
definicja
          
olimpiady
          
rekord
mistrzostwa  ¶wiata
          
mistrzostwa  europy
          
mistrzostwa  polski
          
grand prix
zawody halowe
          
linki
          
          
GAŁKINA
Ljudmiła

ГАЛКИНА Людмила


Lekkoatletka rosyjska    
   ur. 20 01 1972   
w    S a r a t o v .   
( wzrost - 1,72 m ; waga ~ 56 kg )


(2) skoki 7.00-7.10
(8) skoków 6.90-6.99 Peter Larsson: 28.05.2005r.
klub : П. Сара́тов 1992-97,
Russian Army 2004.


Mistrzyni    R o s j i

1997
halowa 1995, 2001.
  SKOK W DAL
R E K O R D    Ż Y C I O W Y
S k o k   w   d a l
odległo¶ć wiatr miejsce data
7.05
0.6
Athína
09 08 1997
T r ó j s k o k
odległo¶ć wiatr miejsce data
13.76 i
Tallinn
25 02 2004rok wynik wiatr miejsce data
1988
6.48
Chelyabinsk
01 07 1988
1989
6.52
1.6
Karl-Marx-Stadt
18 06 1989
1990
6.63
1.4
Budapest
30 06 1990
1991
6.60
0.5
Krasnodar
31 05 1991
1992
6.60
0.2
Moskva
11 06 1992
1993
6.75
0.9
Moskva
19 06 1993
1994
6.78
1.8
Oslo
22 07 1994
1995
6.71
2
Moskva
16 06 1995
1996
6.88
1.4
Khania
08 06 1996
1997
7.05
0.6
Athína
09 08 1997
1998
6.99
1.3
Helsinki
13 06 1998
1999
6.95
Moskva
05 06 1999
2000
6.89
2
Tartu
11 06 2000
2001
6.70
0.1
Edmonton
07 08 2001
2002
6.65
0.2
Athína
30 05 2002
2003
6.74
0.2
Moskva
14 07 2003
2004
6.65
Liévin
28 02 2004

    t r ó j s k o k    
rok wynik wiatr miejsce data
1991
13.67
1
Thessaloníki
10 08 1991
1992
13.64
Moskva
12 06 1992
1993
13.48
Арра
26 06 1993
2004
13.76 i
Tallinn
25 02 2004


     s k o k    w    d a l    
zawody lokata
M E J  V a r a z d i n 24.08.1989
   3   f i n a ł   
 WChJ'90
7 finał
M E J  T h e s s a l o n i k i 08.-11.08.1991
   2   f i n a ł   
M ¦  S t u t t g a r t   15.08.1993
5 finał
9 finał
 ECh'94
 16 kwalifikacje
H M ¦  Barcelona 12.03.1995
   1   f i n a ł   
M ¦  G ö t e b o r g 05.08.1995
17 kwalifikacje
 
	  
	  Igrzyska Olimpijskie  
	  A t l a n t a, GA  01.08.1996
 NM
M ¦  A t h í n a  09.08.1997
   1   f i n a ł   
M E  B u d a p e s t   22.08.1998
   3   f i n a ł   
M ¦  S e v i l l a  23.08.1999
4 finał
 
	  
	  Igrzyska Olimpijskie  
	  S y d n e y  29.09.2000
8 finał
H M ¦   L i s b o n a   10.03.2001
6 finał
M ¦  E d m o n t o n  07.08.2001
8 finał
H M E   W i e n   03.03.2002
   3   f i n a ł   
M ¦  P a r i s  30.08.2003
10 finał


     t r ó j s k o k    
zawody lokata
M E J  T h e s s a l o n i k i 08.-11.08.1991
   1   f i n a ł   
       G A L K I N A   L y u d m i l a
iaaf
sporting-heroes.net
trackandfield.ru
  * Atlanta 01.08.1996
  * Athens 09.08.1997
  * Budapest 22.08.1998
  * Sevilla 23.08.1999
  * Sydney 29.09.2000
  * Lizbona 10.03.2001
  * Edmonton 07.08.2001
  * Vienna 03.03.2002
  * Paris 30.08.2003
  * Moscow 19.02.2004
do góry


copyright © 2003-2059   Leszek Albiniak