R Z U T      D Y S K I E M

główna
          
definicja
          
olimpiady
          
rekord
mistrzostwa  ¶wiata
          
mistrzostwa  europy
          
mistrzostwa  polski
          
grand prix
linki
          
kula
          
G R A D I N A R U
- G R A S U
Lenueta Nicoleta

ГРАДИНАРУ
- ГРАСУ Н.


Dyskobolka rumuńska    
   ur. 11.09.1971   
w    S e c u i e n i .  
( wzrost - 1,76 m ; waga ~ 88 kg )

klub : Dinamo Bucuresti 2004-05,
ENKA Istanbul 2006.Mistrzyni    R u m u n i i

1992-1993, 1995-1997,
1999-2002, 2004-2009.
R E K O R D    Ż Y C I O W Y
D y s k
odległo¶ć miejsce data
68.80
Poiana Brašov
07 08 1999
K u l a
odległo¶ć miejsce data
14.56
1991    r z u t    d y s k i e m    
rok wynik miejsce data
1990
56.02
Zhitomir
22 09 1990
1991
59.90
Bucuresti
07 06 1991
1992
65.66
Snagov
16 05 1992
1993
65.16
Snagov
22 05 1993
1994
64.40
Bucuresti
22 07 1994
1995
64.62
Bucuresti
04 03 1995
1996
65.26
Bucuresti
16 05 1996
1997
64.68
Snagov
18 05 1997
1998
67.80
Snagov
19 07 1998
1999
68.80
Poiana Brašov
07 08 1999
2000
68.70
Bucuresti
04 03 2000
2001
68.31
Athína
11 06 2001
2002
64.90
Zagreb
08 07 2002
2004
64.92
Athína
21 08 2004
2005
64.89
Torino
03 06 2005
2006
65.21
Salon-de-Provence
25 05 2006
2007
65.60
Zalau
05 05 2007
2008
66.51
Istanbul
21 06 2008
2009
64.40
Bucureşti
01 08 2009
2010
63.78
Saint-Denis
16 07 2010

    p c h n i ę c i e    k u l ±    
rok wynik miejsce data
1991
14.56
2005
14.30
Lagos
29 05 2005


zawody lokata
M ¦ J   P l o v d i v   12.08.1990
6 finał

	  
	  Igrzyska Olimpijskie  
	  B a r c e l o n a 02.08.1992
13 kwalifikacje
M ¦  S t u t t g a r t   19.08.1993
7 finał
 ECh'94
4 finał
M ¦  G ö t e b o r g 10.08.1995
18 kwalifikacje

	  
	  Igrzyska Olimpijskie  
	  A t l a n t a  29.07.1996
7 finał
M ¦  A t h í n a  07.08.1997
10 finał
M E  B u d a p e s t   21.08.1998
   3   f i n a ł   
M ¦  S e v i l l a  23.08.1999
   3   f i n a ł   

	  
	  Igrzyska Olimpijskie  
	  S y d n e y  25.09.2000
19 kwalifikacje
M ¦  E d m o n t o n  11.08.2001
   2   f i n a ł   

	  
	  Igrzyska Olimpijskie  
	  A t e n y  21.08.2004
6 finał
M ¦  H e l s i n k i  11.08.2005
5 finał
M E  G ö t e b o r g   10.08.2006
   3   f i n a ł   

	  
    Mistrzostwa ¦wiata
    O s a k a  29.08.2007
   3   f i n a ł   
12 finał
   3   f i n a ł   
 ECh'10
   2   f i n a l   
       G R A S U   N i c o l e t a
athens2004
cor.ro
sport1.de
l-equipe.fr
  * Atlanta 29.07.1996
  * Athens 07.08.1997
  * Budapest 21.08.1998
  * Thessaloniki 23.06.1999
  * Sevilla 23.08.1999
  * Sydney 27.09.2000
  * Edmonton 11.08.2001
  * Athens 21.08.2004
  * Helsinki 11.08.2005
  * Goteborg 10.08.2006
  * Halle 19.05.2007
  * Osaka 29.08.2007
  * Istanbul 21.06.2008
  * Beijing 18.08.2008
  * Berlin 21.08.2009
  * Thessaloniki 13.09.2009
  * Barcelona 27-28.07.2010
  * Brussels 27.08.2010
do góry


copyright © 2003-2060   Leszek Albiniak