S K O K      W      D A L

główna
          
definicja
          
olimpiady
          
rekord
mistrzostwa  ¶wiata
          
mistrzostwa  europy
          
mistrzostwa  polski
          
grand prix
zawody halowe
          
linki
          
          
G R E E N E
Joseph Tilford
Lee „Joe” Paweł WUDARSKI 17.11.2005
Lekkoatleta amerykański    

   ur. 17.02.1967   
w    D a y t o n, OH .   
( wzrost - 1,83 m ; waga ~ 70 kg )

LJ    (5) skoków 8.40-8.48
(8) skoków 8.30-8.39
Peter Larsson: 17.09.2005r.
klub : Unat-OH 1995


Mistrz    U S A
halowy 1995
  SKOK W DAL


R E K O R D    Ż Y C I O W Y
S k o k   w   d a l
odległo¶ć wiatr miejsce data
8.48
0.8
São Paulo
14 05 1995
T r ó j s k o k
odległo¶ć wiatr miejsce data
16.88
1.4
Houston, TX
16 06 1989


    s k o k    w    d a l    
rok wynik wiatr miejsce data
1987
7.80
23 05 1987
1988
7.88
08 05 1988
1989
8.10
Columbus, OH
13 05 1989
1990
8.11
Bloomington, IN
23 02 1990
1991
8.24
0.3
Bruxelles
13 09 1991
1992
8.38
-0.1
Eugene, OR
06 06 1992
1993
8.33
0.9
Eugene, OR
19 06 1993
1994
8.07
1.1
Oslo
22 07 1994
1995
8.48
0.8
São Paulo
14 05 1995
1996
8.46
2.0
Sestriere
07 08 1996
1997
8.46
1.6
Walnut, CA
20 04 1997
1998
7.83
Columbus, OH
03 05 1998
1999
7.93
2.0
Eugene, OR
30 05 1999

    t r ó j s k o k    
rok wynik wiatr miejsce data
1988
16.35
28 05 1988
1989
16.88
1.4
Houston, TX
16 06 1989
1990
16.73
Minneapolis, MN
13 07 1990
1991
16.42
13 07 1991
1992
16.73
0.7
New Orleans, LA
19 06 1992
1994
16.67
Jena
03 06 1994


     s k o k    w    d a l    
zawody lokata

	  
	  Igrzyska Olimpijskie  
	  B a r c e l o n a   06.08.1992
   3   f i n a ł   
H M ¦    T o r o n t o   13.03.1993
   2   f i n a ł   
M ¦  S t u t t g a r t   19.08.1993
15 kwalifikacje wg „ Легкая  Атлетика ”  10/1993
H M ¦    B a r c e l o n a    11.03.1995
4 finał
O l i m p i a d a    A t l a n t a  29.07.1996
   3   f i n a ł   
H M ¦  P a r i s  08.03.1997
   3   f i n a ł   
M ¦  A t h í n a  03.08.1997
34 kwalifikacje
       G R E E N E   J o e
	  Lutz Bongarts Staff  Indianapolis 15.06.1997
usatf
  * Paris 08.03.1997


do góry


copyright © 2003-20   Leszek Albiniak