R Z U T      D Y S K I E M

główna
          
definicja
          
olimpiady
          
rekord
mistrzostwa  świata
          
mistrzostwa  europy
          
mistrzostwa  polski
          
grand prix
linki
          
kula
          
H A U S M A N N
- L I M B E R G
Kriemhild


Dyskobolka R.F.N.    

   ur. 08.09.1934      
( wzrost - 1,82 m ; waga ~ 76 kg )

klub : KTSV Preußen Krefeld 1975-1976,
LAS Krefeld 1974.
Mistrzyni    R F N

1958-65R E K O R D    Ż Y C I O W Y
odległość miejsce data
55.86
Jena
30 08 1964    r z u t    d y s k i e m    
rok wynik miejsce data
1958
53.89
Nijmwegen
27 07 1958
1959
55.70
Meerbeck
16 08 1959
1960
52.65
Frankfort/M.
22 09 1960
1961
52.75
Plzen
12 08 1961
1962
53.93
Luneburg
29 09 1962
1963
53.93
London
24 08 1963
1964
55.86
Jena
30 08 1964
1965
54.75
Lübeck
10 09 1965
1966
55.27
Krefeld
24 06 1966
1974
  2 ZLP / 3 €
1975
  2 ZLP / 3 €
1976
  2 ZLP / 3 €

    p i ę c i o b ó j    
rok wynik [punkty] miejsce data
1956
4219
Düsseldorf
15 07 1956
1958
4361
Ludwigsburg
31 08 1958


zawody lokata
 ECh'58
   3   f i n a ł   
4 finał
 ECh'62
7 finał
7 finał
M E      B u d a p e s t      31.08.1966
11 finał
       H A U S M A N N     K r i e m h i l d


do góry


copyright © 2003-10   Leszek Albiniak