moja książka   
  
  
  
moja książka   
  
  
  
moja książka   
  
R Z U T      D Y S K I E M

główna
          
definicja
          
olimpiady
          
rekord
mistrzostwa  świata
          
mistrzostwa  europy
          
mistrzostwa  polski
          
grand prix
linki
          
kula
          
H E L L M A N N
- O P I T Z   
Martina

ХЕЛЛЬМАН Мартина


Dyskobolka niemiecka DDR    
   ur. 12.12.1960      
( wzrost - 1,78 m ; waga ~ 81 kg )
nieoficialny mityng :
78.14     Berlin     06.09.1988

klub : SC DHfK Leipzig
Mistrzyni    D D R

1985-87
R E K O R D    Ż Y C I O W Y
D y s k
odległość miejsce data
72.92
Potsdam
20 08 1987
K u l a
odległość miejsce data
17.10
Leipzig
08 07 1978

                    

    r z u t    d y s k i e m    
rok wynik miejsce data
1974
35.20
1975
41.42
Berlin
26 07 1975
1977
55.00
1978
57.82
1979
64.52
Karl-Marx-Stadt
12 08 1979
1980
64.32
Potsdam
10 05 1980
1981
52.12
Jena
20 01 1981
1982
64.32
Erfurt
30 05 1982
1983
70.26
Neubrandenburg
21 05 1983
1984
72.32
Leipzig
13 07 1984
1985
69.78
Canberra
06 10 1985
1986
72.52
Frohburg
15 06 1986
1987
72.92
Potsdam
20 08 1987
1988
72.30
Seoul
29 09 1988
1990
67.66
Dresden
18 08 1990
1991
67.14
Tokyo
31 08 1991
1992
64.96
München
20 06 1992

    p c h n i ę c i e    k u l ą    
rok wynik miejsce data
1974
11.33
1978
17.10
Leipzig
08 07 1978
1980
16.15
Budapest
18 06 1980
1981
14.04
Jena
20 01 1981
1982
14.99
Frohburg
02 05 1982

    r z u t    o s z c z e p e m    
rok wynik miejsce data
1974
30.80

    s k o k    w z w y ż    
rok wynik miejsce data
1974
1.53


zawody lokata
   1   f i n a ł   
                       
 ECh'86
   3   f i n a ł   
   1   f i n a ł   
   1   f i n a ł   
 ECh'90
   3   f i n a ł   
4 finał
14 kwalifikacje

  ECh -EUROPEAN CHAMPIONSHIPS  

      
personal.inet
  * Neubrandenburg 09.07.1988copyright © 2003-2030   Leszek Albiniak