R Z U T      D Y S K I E M

główna
          
definicja
          
olimpiady
          
rekord
mistrzostwa  świata
          
mistrzostwa  europy
          
mistrzostwa  polski
          
grand prix
linki
          
kula
          
H O R V Á T H
Attíla

ХОРВАТ А.


Dyskobol węgierski    

   ur. 28.07.1967   
w    K o s z e g .  
( wzrost - 1,94 m ; waga ~ 128 kg )


(5) rzutów 67.00-69.00 Peter Larsson: 09.01.2005r.
klub : Haladás VSE 1987-97


Mistrz    W ę g i e r

1987, 1990-97.R E K O R D    Ż Y C I O W Y
D y s k
odległość miejsce data
68.58
Budapest
24 06 1994
K u l a
odległość miejsce data
17.55
Budapest
14 08 1992rok wynik miejsce data
1983
68.48 ( 1,5 kg )
Szombathely
11 10 1983
1984
56.26
Debrecen
19 08 1984
1985
61.84
Budapest
18 05 1985
1986
60.76
Miskolc
27 07 1986
1987
62.94
Budapest
24 07 1987
1988
64.18
Szombathely
15 10 1988
1989
63.44
Portsmouth
11 06 1989
1990
65.46
Nitra
19 08 1990
1991
67.06
Szombathely
12 10 1991
1992
65.24
Szombathely
30 09 1992
1993
64.52
Szombathely
28 04 1993
1994
68.58
Budapest
24 06 1994
1995
65.72
Göteborg
11 08 1995
1996
65.02
Budapest
17 05 1996
1997
64.56
Szombathely
02 07 1997
1998
66.56
Szombathely
10 06 1998
1999
65.13
Tatabánya
02 06 1999
2000
60.12
Budapest
08 10 2000
2001
60.79
Szombathely
13 10 2001


zawody lokata
M E J   C o t t b u s  22-25.08.1985
   1   f i n a ł   
 WChJ'86
5 finał
 ECh'90
8 finał
M Ś  T o k y o   27.08.1991
   3   f i n a ł   
O l i m p i a d a  B a r c e l o n a 05.08.1992
5 finał
 ECh'94
5 finał
M Ś  G ö t e b o r g 11.08.1995
4 finał
O l i m p i a d a  A t l a n t a  31.07.1996
10 finał
M Ś  A t h í n a  10.08.1997
30 kwalifikacje
M Ś  S e v i l l a  22.08.1999
32 kwalifikacje
      
napinfo.hu
iaaf
  * Atlanta 31.07.1996


do góry


copyright © 2003-2060   Leszek Albiniak