R Z U T      D Y S K I E Mgłówna
          
definicja
          
olimpiady
          
rekord
mistrzostwa  świata
          
mistrzostwa  europy
          
mistrzostwa  polski
          
grand prix
linki
          
kula
          
I L L G E N
Karin
Dyskobolka niemiecka DDR    

   ur. 07.04.1941   
   ( wzrost - 1,81 m ; waga ~ 83 kg )
klub : SC DHfK Leipzig,
USC Leipzig 1996-2002.
Mistrzyni    D D R

1967-68, 1971.
R E K O R D    Ż Y C I O W Y
odległość miejsce data
63.66
Leipzig
27 07 1970    r z u t    d y s k i e m    
rok wynik miejsce data
1964
53.82
Leipzig
06 06 1964
1965
54.09
Leipzig
22 09 1965
1966
53.68
Jena
24 07 1966
1967
58.92
Siersleben
02 09 1967
1968
61.54
Leipzig
03 08 1968
1969
61.40
Halle
11 10 1969
1970
63.66
Leipzig
27 07 1970
1971
61.16
Leipzig
17 06 1971
1972
61.10
Leipzig
03 08 1972
1996
40.92
Malmö
21 07 1996
2002
39.24
Halle
15 06 2002
2003
37.47

    p c h n i ę c i e    k u l ą    
rok wynik miejsce data
1964
12.47
Leipzig
31 05 1964
2002
11.18
Pirna
02 06 2002

    r z u t    o s z c z e p e m    
rok wynik miejsce data
1964
43.38
Leipzig
02 10 1964


zawody lokata
O l i m p i a d a      M e k s y k        18.10.1968
10 finał
 ECh'69
   3   f i n a ł   
 ECh'71
15 kwalifikacje
      do góry


copyright © 2003-10   Leszek Albiniak