S K O K      W      D A L

główna
          
definicja
          
olimpiady
          
rekord
mistrzostwa  ¶wiata
          
mistrzostwa  europy
          
mistrzostwa  polski
          
grand prix
zawody halowe
          
linki
          
          
IONESCU
-CONSTANTIN
Valeria „Vali”Lekkoatletka rumuńska    
   ur. 31.08.1960   
w    T u r n u    M a g u r e i e .   
( wzrost - 1,73 m ; waga ~ 58 kg )


jednokrotna Rekordzistka ¦wiata
na stadionie i w hali

S K O K   W   D A L


LJ    (1) skok 7.20-7.21
(2) skoki 7.10-7.19
(17) skoków 7.00-7.09
(12) skoków 6.90-6.99klub : Rapid Bucureşti 1982Mistrzyni    R u m u n i i

1980-83, 1986-89.
  SKOK W DALR E K O R D    Ż Y C I O W Y
S k o k   w   d a l
odległo¶ć wiatr miejsce data
7.20
-0.5
Bucharest
01 08 1982

    s k o k    w    d a l    
rok wynik wiatr miejsce data
1981
6.72
Bucharest
18 06 1981
1982
7.20
-0.5
Bucharest
01 08 1982
1983
6.92
Bucharest
19 02 1983
1984
7.11
1.6
Madrid
21 06 1984
1985
6.97
0.2
Bucharest
02 06 1985
1986
7.10
0.5
Pitesti
28 06 1986
1987
7.04
1.2
Pitesti
09 08 1987
1988
7.08
0.4
Bucharest
19 06 1988
1989
6.93
0.1
Bucharest
17 09 1989

     s k o k    w    d a l    
zawody lokata
 EChI'82
   3   f i n a ł   
 ECh'82
   1   f i n a ł   
M ¦   H e l s i n k i  14.08.1983
9 finał
 OG'84
   2   f i n a ł   
 EChI'85
6 finał
 ECh'86
4 finał
H M ¦   I n d i a n a p o l i s, IN    07.03.1987
5 finał
M ¦  R o m e   03.09.1987
18 kwalifikacje


      
cfr.ro


do góry


copyright © 2003-20   Leszek Albiniak