S K O K      W      D A L

główna
          
definicja
          
olimpiady
          
rekord
mistrzostwa  świata
          
mistrzostwa  europy
          
mistrzostwa  polski
          
grand prix
zawody halowe
          
linki
          
          
IRONS
Francis C.„Frank”
                    

Lekkoatleta amerykański    
   ur. 23.03.1886  
w    D e s    M o i n e s, IA .
   † 19.06.1942     
( wzrost - 1,67 m ; waga ~ 59 kg )


klub : Chicago AA 1909-1910.


Mistrz    U S A

1909-1910
  SKOK W DALMistrz    U S A

1909
  TRÓJSKOK
R E K O R D    Ż Y C I O W Y
S k o k   w   d a l
odległość wiatr miejsce data
7.48
London
22 07 1908

    s k o k    w    d a l    
rok wynik miejsce data
1908
7.48
London
22 07 1908
1909
7.34
Chicago, IL
07 08 1909
1910
7.14
New Orleans, LA
15 10 1910

    t r ó j s k o k    
rok wynik miejsce data
1909
13.46
Seattle, WA
14 08 1909


     s k o k    w    d a l    
zawody lokata
   1   f i n a ł   
9 finał

     t r ó j s k o k    
zawody lokata
16 finał
      copyright © 2003-2040    Leszek Albiniak