S K O K      W      D A L

główna
          
definicja
          
olimpiady
          
rekord
mistrzostwa  ¶wiata
          
mistrzostwa  europy
          
mistrzostwa  polski
          
grand prix
zawody halowe
          
linki
          
          
JEFFERSON
GUILARTE
Jaime

ХЕФФЕРСОН Х.
Lekkoatleta kubański    
   ur. 17.01.1962   
w    G u a n t a n a m o .   
( wzrost - 1,81 m ; waga ~ 71 kg )

LJ    (2) skoki 8.50-8.53
(6) skoków 8.40-8.49
(10) skoków 8.30-8.39
Peter Larsson: 17.09.2005r.
Mistrz    K u b y

1986, 1988-91, 1994, 1996.
  SKOK W DAL
R E K O R D    Ż Y C I O W Y
S k o k   w   d a l
odległo¶ć wiatr miejsce data
8.53
1.2
Havanna
12 05 1990
1 0 0 m
czas wiatr miejsce data
10.35
Havanna
08 03 1985
2 0 0 m
czas wiatr miejsce data
21.22
1992
T r ó j s k o k
odległo¶ć wiatr miejsce data
16.28
1985
4 x 1 0 0 m
czas wiatr miejsce data
38.48 CUBA 
	  Andrés Simón, Leandro Penalver, 
	  Maximo Sergio Querot, Jaime Jefferson.
Havanna
30 07 1988    s k o k    w    d a l    
rok wynik wiatr miejsce data
1983
8.05
0.7
Havanna
03 09 1983
1984
8.37
0.4
Moscow
17 08 1984
1985
8.24
1.6
Lausanne
10 07 1985
1986
8.47
Santiago de Cuba
22 02 1986
1987
8.51
1.2
Indianapolis
16 08 1987
1988
8.37
0.2
Mexico City
22 07 1988
1989
8.29 A
Bogotá
11 08 1989
1990
8.53
1.2
Havanna
12 05 1990
1991
8.26
2.0
Havanna
05 08 1991
1992
8.21
2.0
Salamanca
13 07 1992
1993
8.06
1.1
Havanna
16 05 1993
1994
8.13
0.9
Havanna
23 06 1994
1995
8.23
1.9
Mar del Plata
19 03 1995
1996
8.30
1.7
Bratislava
29 05 1996
1997
8.32
0.7
Havanna
06 02 1997
1998
7.93
-1.0
Havanna
16 05 1998

    1 0 0 m    
rok wynik wiatr miejsce data
1985
10.35
Havanna
08 03 1985
1986
10.49
Havanna
05 02 1986
1988
10.37
05 02 1988


     s k o k    w    d a l    
zawody lokata
Pan-American   C a r a c a s   1983
   1   f i n a ł   
O l i m p i a d a     L o s    A n g e l e s  06.08.1984
                       
H M ¦   I n d i a n a p o l i s    06.03.1987
10 finał
Pan-American   I n d i a n a p o l i s   16.08.1987
   3   f i n a ł   
M ¦  R o m e   05.09.1987
6 finał
O l i m p i a d a  S e o u l   26.09.1988
                       
H M ¦   B u d a p e s z t    03.-05.03.1989
5 finał
 WIC'91
   2   f i n a ł   
P a n - A m e r i c a n    H a v a n a   1991
   1   f i n a ł   
M ¦  T o k y o   30.08.1991
9 finał

	  
	  Igrzyska Olimpijskie  
	  B a r c e l o n a   06.08.1992
5 finał
H M ¦    T o r o n t o   13.03.1993
   3   f i n a ł   
M ¦  S t u t t g a r t   19.08.1993
17 kwalifikacje wg „ Легкая  Атлетика ”  10/1993
Pan-American   M a r  d e l  P l a t a    19.03.1995
   2   f i n a ł   
M ¦  G ö t e b o r g  12.08.1995
21 kwalifikacje
O l i m p i a d a    A t l a n t a  28.07.1996
31 kwalifikacje
      
iaafdo góry


copyright © 2003-20   Leszek Albiniak