11th National Games -
JINAN
   21-26.10.2009   
by Leszek Albiniak
  

	  
	  Season Best - Pchniêcie Kul±,
	  Kugelstoßen,
	  Shot Put,
	  Lanzamiento de peso,
	  Lancer du poids,  
	  
	  
	  
	  Season Best - Rzut Dyskiem,
	  Discus Throw,
	  Diskuswerfen,
	  Lanzamiento de disco,
	  Lancer du disque,
	  Lancio del disco,	  
	  
	  
	  
	  Season Best - Skok w dal,
	  Long jump,
	  Weitsprung,
	  Salto de longitud,
	  Saut en longueur,
	  Salto in lungo, discus throw women   
 shot put women   
 TimetableDISCUS THROW WOMENResults Season 2009
Mark Athlete Nat Venue Start
 1   LI Yanfeng CHN - Heilongjiang 66.40 WL PB
 2   SONG Aimin CHN - Hebei 65.44 PB
 3   XU Shaoyang CHN 60.90
 4   MA Xuejun CHN 60.64
 5   JIANG Fengjing CHN 60.26 PB
 6   SUN Taifeng CHN 59.44
 7   WANG Bin CHN 57.52 PB
 8   XI Shangxue CHN 57.52 PB
 9   LIN Qingping CHN 56.06 SB
 10   LIN Xiaojing CHN 55.83
 11   PAN Saili CHN 55.78
 12   YANG Fei CHN 54.77
 13   CHEN Tingting CHN 53.34
 14   CHEN Dongxia CHN 52.40
 15   LIU Jing CHN 50.96
 16   LI Shanshan CHN 48.82
 17   AIHAITI Aziguti CHN 44.51
    MA Yanjie CHN NM
    TAN Jian CHN NM
Mark Athlete
I
II
III
IV
V
VI
  1.
LI Y.
61.90
66.40
63.93
x
x
x
  2.
SONG
61.34
x
x
61.52
64.83
65.44
  3.
XU
59.15
60.12
60.90
x
x
x
  4.
MA X.
x
59.76
57.98
57.33
x
60.64
  5.
JIANG
57.81
56.57
60.26
58.63
x
x


x - foul ; NM - 3 Throw foulSHOT PUT WOMENResults Season 2009
Mark Athlete Nat Venue Bib
 1   GONG Lijiao CHN - Hebei 20.35 PB 1226
 2   LI Meiju CHN - Hebei 19.38 PB 1230
 3   LI Ling CHN 18.97 SB
 4   LIU Xiangrong CHN 18.41
 5   ZHANG Qiang CHN 17.67 PB
 6   MENG Qianqian CHN 17.52 PB
 7   MA Qiao CHN 17.30 PB
 8   CUI Shuang CHN 17.07 PB
 9   SHOU Qianwen CHN 16.89 PB
 10   LI Li CHN 16.72
 11   LI Fengfeng CHN 16.48
 12   RONG Jun CHN 16.38 PB
 13   LIU Shuang CHN 15.95
 14   ZUO Donghui CHN 15.65
 15   ZHANG Chunjing CHN 15.48 SB
 16   YANG Cui CHN 14.62
 17   CAI Yilin CHN 14.53
 18   SUN Huiying CHN 14.39
Mark Athlete
I
II
III
IV
V
VI
  1.
GONG
19.04
19.83
19.27
19.43
19.85
20.35
  2.
LI M.
18.79
x
18.88
18.73
18.89
19.38


x - foul
 discus throw women       22.10.2009
 shot put women       21.10.2009 rzutyiskoki.plcopyright © 2003-2050   Leszek Albiniak