R Z U T      D Y S K I E M

główna
          
definicja
          
olimpiady
          
rekord
mistrzostwa  świata
          
mistrzostwa  europy
          
mistrzostwa  polski
          
grand prix
linki
          
kula
          
K I D Y K A S
Vaclavas

КИДИКАС В.


Dyskobol radziecki
dalej litewski


   ur. 17.10.1961   
w    V y t e n i a .   
( wzrost - 1,97 m ; waga ~ 110 kg )

Mistrz    L i t w y


1990, 1992-93, 1995, 1997, 1999.
R E K O R D    Ż Y C I O W Y
D y s k
odległość miejsce data
68.44
Sochi
01 06 1988
K u l a
odległość miejsce data
18.33
Espoo/Lä
12 05 1991


R E K O R D    S E Z O N U
odległość miejsce data
61.78
Tartu
11 06 2000rok wynik miejsce data
1982
59.80
1983
61.42
Leselidze
28 04 1983
1984
62.60
1985
67.34
Leningrad
26 07 1985
1986
67.00
Tallinn
21 06 1986
1987
66.80
Praha
28 06 1987
1988
68.44
Sochi
01 06 1988
1989
64.32
Leselidze
14 05 1989
1990
67.04
Lappeenranta
09 07 1990
1991
65.98
Kaunas
18 05 1991
1992
66.12
Cottbus
12 06 1992
1993
65.26
Kaunas
24 05 1993
1995
63.30
Bellinzona
20 06 1995
1996
65.02
Jena
25 05 1996
1997
65.80
Kaunas
06 07 1997
1998
61.93
Valmiera
28 08 1998
1999
65.73
Kaunas
24 05 1999
2000
61.78
Tartu
11 06 2000


zawody lokata
 ECh'86
   3   f i n a ł   

	  
    Mistrzostwa Świata
    R o m e   04.09.1987
8 finał

	  
	  Igrzyska Olimpijskie  
	  S e o u l   30.09.1988
13 kwalifikacje

	  
	  Igrzyska Olimpijskie  
	  B a r c e l o n a 03.08.1992
15 kwalifikacje

	  
    Mistrzostwa Świata
    S t u t t g a r t   17.08.1993
11 finał

	  
    Mistrzostwa Świata
    G ö t e b o r g 11.08.1995
28 kwalifikacje

	  
	  Igrzyska Olimpijskie  
	  A t l a n t a  31.07.1996
8 finał

	  
    Mistrzostwa Świata
    A t h í n a  10.08.1997
14 kwalifikacje
M E  B u d a p e s t   23.08.1998
11 finał

	  
    Mistrzostwa Świata
    S e v i l l a  24.08.1999
5 finał

	  
	  Igrzyska Olimpijskie  
	  S y d n e y  24.09.2000
30 kwalifikacje
      
  * Atlanta 31.07.1996
  * Budapest 23.08.1998
  * Sevilla 24.08.1999
  * Tartu 11.06.2000
  * Sydney 25.09.2000
do góry


copyright © 2003-10   Leszek Albiniak