S K O K      W      D A L

główna
          
definicja
          
olimpiady
          
rekord
mistrzostwa  świata
          
mistrzostwa  europy
          
mistrzostwa  polski
          
grand prix
zawody halowe
          
linki
          
          
KLAUß MaxLekkoatleta niemiecki D.D.R.    

   ur. 27.07.1947   
w    C h e m n i t z .   
( wzrost - 1,85 m ; waga ~ 85 kg )


klub : SC Karl-Marx-Stadt 1963-1966,
SC Einheit Dresden 1967-1974Mistrz    D D R

1971-74
halowy 1971, 1973.
  SKOK W DAL
Mistrz    D D R

1967
  DZIESIĘCIOBÓJ


 dwukrotnie z klubem SC Einheit Dresden
zajmował 3 miejsce w sztafecie 4x100mR E K O R D    Ż Y C I O W Y

S k o k   w   d a l
odległość wiatr miejsce data
8.18
1.9
Est Berlin
12 06 1974
D z i e s i ę c i o b ó j
punktów miejsce data
7986
Halle
27-28 07 1967

    s k o k    w    d a l    
rok wynik wiatr miejsce data
1966
7.63
Warszawa
14 08 1966
1967
7.89
Berlin
21 06 1967
1968
8.07
Berlin
19 06 1968
1969
8.05
Berlin
03 08 1969
1971
8.00
Leipzig
27 06 1971
1972
8.10
Dresden
28 05 1972
1973
8.03
1.2
Edinburgh
08 09 1973
1974
8.18
1.9
Est Berlin
12 06 1974
1975
7.76
Halle
07 06 1975

    d z i e s i ę c i o b ó j    
rok punktów miejsce data
1963
 4206
1964
 5048
1965
 7509
1966
 7446
Budapest
31.08.-01.09.1966
1967
 7986
Halle
27-28 07 1967
1968
7889
Kiev
01 07 1968

    p c h n i ę c i e    k u l ą    
rok wynik miejsce data
1967
 14.43
Halle
27 07 1967

    r z u t    d y s k i e m    
rok wynik miejsce data
1967
 45.44
Halle
27 07 1967
1974
46.52
Dresden
28 08 1974

    1 0 0 m    
rok wynik wiatr miejsce data
1966
 10.8

    s k o k    w z w y ż    
rok wynik miejsce data
1964
1.95
Karl-Marx-Stadt
13 05 1964
1965
1.97
1966
1.97

    s k o k   o   t y c z c e    
rok wynik miejsce data
1965
 4.20
1966
4.35
Budapest
01 09 1966
1967
4.60
Halle
28 07 1967

     s k o k    w    d a l    
zawody lokata
 ECh'69
6 finał
 ECh'71
   1   f i n a ł   
 EChI'72
   1   f i n a l   
 OG'72
6 final
 EChI'73
   2   f i n a ł   
 EChI'74
   3   f i n a ł   
 ECh'74
7 finał

     d z i e s i ę c i o b ó j    
zawody lokata
 ECh'66
4 finał

  ECh -EUROPEAN CHAMPIONSHIPS  
  EChI -EUROPEAN CHAMPIONSHIPS INDOOR  

      
wikipedia
do góry


copyright © 2003-2040   Leszek Albiniak