S K O K      W      D A L

g³ówna
          
definicja
          
olimpiady
          
rekord
mistrzostwa  ¶wiata
          
mistrzostwa  europy
          
mistrzostwa  polski
          
grand prix
zawody halowe
          
linki
          
          
KLEPSCH Winfried

Lekkoatleta niemiecki (R.F.N)    
   ur. 22.05.1956      
( wzrost - 1,90 m ; waga ~ 74 kg )


klub : TG Neuss 1976,
TG Düsseldorf 1975,1977;
TV Wattenscheid


Mistrz    F. R. G.

halowy 1981
  SKOK W DAL


R E K O R D    ¯ Y C I O W Y
S k o k   w   d a l
odleg³o¶æ wiatr miejsce data
8.21 i
Sindelfingen
07 02 1981
T r ó j s k o k
odleg³o¶æ wiatr miejsce data
15.39
Düsseldorf
16 09 1978

    s k o k    w    d a l    
rok wynik wiatr miejsce data
1974
6.96
1975
 2 ZLP / 3 €
1976
  2 ZLP / 3 €
1977
7.93
Zürich
24 08 1977
1978
7.80
Düsseldorf
06 07 1978
1979
7.91
Fürth
10 06 1979
1980
7.98 i
Sindelfingen
02 03 1980
1981
8.21 i
Sindelfingen
07 02 1981
1983
7.77
1984
8.00
1.3
Stuttgart
17 06 1984
1986
7.82
0
26 07 1986
1987
7.77
15 08 1987
1988
7.82 i
20 02 1988

     s k o k    w    d a l    
zawody lokata
 ECh'78
17 kwalifikacje
 EChI'80
   1   f i n a ³   
 EChI'81
11 fina³

  ECh -EUROPEAN CHAMPIONSHIPS  
  EChI -EUROPEAN CHAMPIONSHIPS INDOOR  

       Proszê o komentarz, ewentualne podanie b³êdów
lub informacji o zawodniku


KLEPSCH Winfrieddo góry


copyright © 2003-2040    Leszek, Micha³ i Aleksandra Albiniak