P  C  H  N  I  Ę  C  I  E      K  U  L  ˇgłówna
          
definicja
          
olimpiady
          
rekord
mistrzostwa  ¶wiata
          
mistrzostwa  europy
          
mistrzostwa  polski
          
grand prix
linki
          
dysk
          
K L I M E N K O
Aleksandr

КЛИМЕНКО Олександр


Kulomiot C.C.C.P.
dalej WNP
dalej ukraiński
   ur. 27.03.1970      
( wzrost - 1,94 m ; waga ~ 115 kg )
   † 07.03.2000   

Mistrz    C C C P

1991Mistrz    U k r a i n y

1992
R E K O R D    Ż Y C I O W Y
odległo¶ć miejsce data
20.84
Kyiv
29 05 1992
20.84 i
Kyiv
13 02 1993rok wynik miejsce data
1988
19.18 i
Chelyabinsk
07 02 1988
1989
19.38
Varazdin
27 08 1989
1990
19.63 i
Chelyabinsk
04 02 1990
1991
20.37
Kyiv
20 06 1991
1992
20.84
Kyiv
29 05 1992
1993
20.84 i
Kyiv
13 02 1993
1994
20.78
Helsinki
13 08 1994
1995
20.40
Kyiv
17 05 1995
1996
20.42
Kyiv
18 05 1996
1998
19.83 i
Lvov
11 02 1998


zawody lokata
 WChJ'88
   1   f i n a ł   
M E J  V a r a z d i n   24-27.08.1989
   1   f i n a ł   
M ¦  T o k y o   31.08.1991
   3   f i n a ł   
H M E    G e n o v a    29.02.1992
   2   f i n a ł   
O l i m p i a d a  B a r c e l o n a 31.07.1992
8 finał
H M ¦   T o r o n t o  12.03.1993
4 finał
M ¦  S t u t t g a r t   20.08.1993
13 kwalifikacje
 ECh'94
   1   f i n a ł   
M ¦  G ö t e b o r g   09.08.1995
12 finał
O l i m p i a d a  A t l a n t a  26.07.1996
12 finał
      
  * Atlanta 26.07.1996
do góry


copyright © 2003-2060   Leszek Albiniak