R Z U T      D Y S K I E M

g³ówna
          
definicja
          
olimpiady
          
rekord
mistrzostwa  ¶wiata
          
mistrzostwa  europy
          
mistrzostwa  polski
          
grand prix
linki
          
kula
          
K O N T S E K
- K L E I B E R N É
Jolán


Dyskobolka wêgierska    

   ur. 29.08.1939   
w    B u d a p e s z c i e .   
( wzrost - 1,78 m ; waga ~ 84 kg )

klub : Újpesti DózsaMistrzyni    W ê g i e r

1960-62, 1964-68,
1970-72.
   DYSKMistrzyni    W ê g i e r

1960-61    KULA
R E K O R D    ¯ Y C I O W Y
odleg³o¶æ miejsce data
60.19
Budapeszt
28 08 1971rok wynik miejsce data
1960
50.96
Budapest
20 08 1960
1961
53.85
Budapeszt
08 09 1961
1962
55.53
Budapeszt
07 07 1962
1963
54.53
Budapeszt
18 05 1963
1964
55.22
Budapeszt
09 05 1964
1965
57.86
Budapeszt
01 08 1965
1966
56.42
Budapeszt
08 10 1966
1967
57.24
Drezno
16 07 1967
1968
58.03
Szembathely
22 06 1968
1970
60.00
Budapeszt
26 07 1970
1971
60.19
Budapeszt
28 08 1971
1972
57.72
Budapest
20 05 1972


    r z u t    d y s k i e m    
zawody lokata
 ECh'62
   3   f i n a ³   
6 fina³
 ECh'66
4 fina³
   3   f i n a ³   
 ECh'71
9 fina³
DNS


DNS- tylko na li¶cie startowej

    p c h n i ê c i e    k u l ±    
zawody lokata
13 kwalifikacje       K O N T S E K            J o l á n
masz.hu
napinfo.hu


do góry


copyright © 2003-10   Leszek Albiniak