P  C  H  N  I  Ę  C  I  E      K  U  L  ˇgłówna
          
definicja
          
olimpiady
          
rekord
mistrzostwa  ¶wiata
          
mistrzostwa  europy
          
mistrzostwa  polski
          
grand prix
linki
          
dysk
          
K O R Z H A N E N K O
Irina

КОРЖАНЕНКО
Ирина


Kulomiotka rosyjska    
   ur. 16.05.1974   
w    A z o v .  
( wzrost - 1,78 m ; waga ~ 85 kg )


klub : Р. Ростов-на-Дону 1993,
ВС Ростов-на-Дону 1995-97,
Rostov/Don Army Club 2003.

Mistrzyni    R o s j i

1995, 2004.

halowa    1997-99, 2004.
R E K O R D    Ż Y C I O W Y
odległo¶ć miejsce data
21.15i
Moskva
18 02 1999rok wynik miejsce data
1992
15.81
1993
17.92 i
Minsk
27 02 1993
1994
18.36
1995
19.06
Moskva
05 06 1995
1996
19.46
Sankt Peterburg
02 07 1996
1997
19.69
Köln
24 08 1997
1998
20.82
Rostov
30 05 1998
1999
21.15 i
Moskva
18 02 1999
1999
DQ
H M ¦     Maebashi
06 03 1999
2001
19.37
Tula
13 07 2001
2002
20.64
München
10 08 2002
2003
20.55 i
Birmingham
15 03 2003
2004
20.79
Tula
24 07 2004
2004
DQ
Ateny
18 08 2004


zawody lokata
 EChJ'93
7 final
M ¦  G ö t e b o r g 05.08.1995
12 finał
O l i m p i a d a  A t l a n t a  02.08.1996
8 finał
H M ¦   P a r i s  08.03.1997
   3   f i n a ł   
M ¦  A t h í n a  05.08.1997
16 kwalifikacje
H M E    W a l e n c j a    28.02.1998
   1   f i n a ł   
M E  B u d a p e s t   20.08.1998
   2   f i n a ł   
M ¦  E d m o n t o n  05.08.2001
5 finał
M E  M o n a c h i u m   10.08.2002
   1   f i n a ł   
H M ¦   B i r m i n g h a m   15.03.2003
   1   f i n a ł   
M ¦  P a r i s  27.08.2003
4 finał
O l i m p i a d a  A t e n y  18.08.2004
DQ   1   f i n a ł    IOC...   
       K O R Z H A N E N K O   I r i n a
iaaf.org
trackandfield.ru
yahoo.com
trackandfieldphoto
  * Atlanta 02.08.1996
  * Paris 08.03.1997
  * Fukuyoka 13.09.1997
  * Valencia 28.02.1998
  * Budapest 20.08.1998
  * Moscow 18.02.1999
  * Maebashi 06.03.1999
  * Edmonton 05.08.2001
  * Munich 10.08.2002
  * Birmingham 15.03.2003
  * Paris 27.08.2003
  * Moscow 01.02.2004
  * Kazan 08.07.2004
  * Olympia 18.08.2004

do góry


copyright © 2003-2050   Leszek Albiniak