kovago.dy.htmR Z U T      D Y S K I E M

główna
          
definicja
          
olimpiady
          
rekord
mistrzostwa  świata
          
mistrzostwa  europy
          
mistrzostwa  polski
          
grand prix
linki
          
kula
          
KÖVÁGÓ Zoltán


Dyskobol węgierski    

   ur. 10.04.1979   
w    S z o l n o k .  
( wzrost - 2,04 m
waga ~ 127 kg )

 DT    (1) rzut 69.00-69.99
(1) rzut 68.00-68.99
(4) rzuty 67.00-67.99

klub : SZVSI 1996,
Debreceni AK 2001,
Honvéd Budapest 2004-2005.
Mistrz    W ę g i e r

2001, 2004-2005, 2009.
R E K O R D    Ż Y C I O W Y
D y s k
odległość miejsce data
69.95
Salon-de-Provence
25 05 2006    r z u t    d y s k i e m    
rok wynik miejsce data
1996
59.70
Szolnok
09 10 1996
1997
62.16
Budapest
09 05 1997
1998
 74.60
Szolnok
05 06 1998
59.36
Annecy
30 07 1998
1999
63.23
Szentes
03 10 1999
2000
66.76
Budapest
22 07 2000
2001
66.93
Budapest
01 07 2001
2002
65.98
Debrecen
26 07 2002
2003
66.03
Szombathely
10 08 2003
2004
68.93
Zürich
06 08 2004
2005
66.00
Zürich
19 08 2005
2006
69.95
Salon-de-Provence
25 05 2006
2007
66.42
Kaunas
25 07 2007
2008
68.17
Budapest
05 08 2008
2009
67.64
Budapest
16 05 2009
2010
69.69
Shanghai
23 05 2010
2011
69.50
Budapest
30 07 2011


    r z u t    d y s k i e m    
zawody lokata

	  
    Mistrzostwa Świata Juniorów   
    S y d n e y   20-25.08.1996
4 finał

	  
    Mistrzostwa Europy Juniorów    
	  L j u b l j a n a  24-27.07.1997
   3    f i n a ł   

	  
    Mistrzostwa Świata Juniorów   
    A n n e c y  30.07.1998
   1    f i n a ł   

	  
    Mistrzostwa Europy
    B u d a p e s z t   22.08.1998
22 kwalifikacje

	  
	  Igrzyska Olimpijskie  
	  S y d n e y  24.09.2000
	  
	  ----------------------------------
	  Trzy rzuty spalone w eliminacjach
42 kwalifikacje

	  
    Mistrzostwa Świata
    E d m o n t o n  06.08.2001
20 kwalifikacje

	  
    Mistrzostwa Europy
    M o n a c h i u m   11.08.2002
7 finał

	  
    Mistrzostwa Świata
    P a r y ż  24.08.2003
19 kwalifikacje

	  
	  Igrzyska Olimpijskie  
	  A t e n y  23.08.2004
   2    f i n a ł   

	  
    Mistrzostwa Świata
    H e l s i n k i  07.08.2005
10 finał

	  
    Mistrzostwa Świata
    O s a k a  28.08.2007
9 finał
21 kwalifikacje
6 finał
 ECh'10
21 qualification
       K Ö V Á G Ó   Z o l t á n
iaaf.org
gettyimages.com
  * Zurich 11.08.2000
  * Sydney 25.09.2000
  * Szombately 14.07.2002
  * Munich 11.08.2002
  * Paris 23.07.2004
  * Athens 23.08.2004
  * Madrid 16.07.2005
  * Helsinki 07.08.2005
  * Kaunas 25.07.2007
  * Osaka 28.08.2007
  * Turnov 20.5.2008
  * Beijing 19.08.2008
  * Halle 23.05.2009
  * Barcelona 25.07.2009
  * Berlin 19.08.2009
  * Bydgoszcz 06.06.2010
  * Roma 10.06.2010
  * Gateshead 10.07.2010
  * Barcelona 31.07.2010
  * Zurich 19.08.2010do góry


copyright © 2003-10   Leszek Albiniak