S K O K      W      D A L

główna
          
definicja
          
olimpiady
          
rekord
mistrzostwa  świata
          
mistrzostwa  europy
          
mistrzostwa  polski
          
grand prix
zawody halowe
          
linki
          
          
KRAENZLEIN
Alvin Christian
                    

Lekkoatleta amerykański    
   ur. 12.12.1876  
w    M i l w a u k e e, WI.
   † 06.01.1928  
w    W i l k e s-B a r r e, PA .

trzykrotny Rekordzista Świata
S K O K   W   D A Lklub : Chi. AA 1897-1899,
NYAC 1899.


Mistrz    U S A

1899
  SKOK W DAL

Mistrzyni    U S A

1898-1899
   110 H

Mistrzyni    U S A

1897-1899
   200 H
R E K O R D    Ż Y C I O W Y
S k o k   w   d a l
odległość wiatr miejsce data
7.430
Berkeley Oval, CA
26 05 1899

1 1 0 m   p.płt.
czas miejsce data
15.2
Chicago, IL
18 06 1898

    s k o k    w    d a l    
rok wynik miejsce data
1898
7.153
Travers Island, NY
01 10 1898
1899
7.430
Berkeley Oval, CA
26 05 1899
1900
7.185
Paris
14 07 1900
1901
7.085
London
29 06 1901

    r z u t    d y s k i e m    
rok wynik miejsce data
1897
31.09
Travers Island, NY
02 10 1897

    b i e g    1 0 0 m    
rok wynik miejsce data
1898
10.9
    b i e g    1 0 0 y    
rok wynik miejsce data
1897
10.0
1898
10.0
1899
10.1
Newton
26 08 1899
    b i e g    2 0 0 m    
rok wynik miejsce data
1898
22.1
    b i e g    4 0 0 m    
rok wynik miejsce data
1898
50.7
    1 1 0 m    p. płt.    
rok wynik miejsce data
1897
15.8
Chicago, IL
05 06 1897
1898
15.2
Chicago, IL
18 06 1898
1899
15.4
Princeton, NJ
22 04 1899
1900
15.4
Paris
14 07 1900
1901
15.4
Birmingham
13 07 1901
    s k o k    w z w y ż    
rok wynik miejsce data
1898
1.803
Chicago, IL
13 06 1898
1899
1.835
Brooklyn, NY
24 06 1899
    s k o k   o   t y c z c e    
rok wynik miejsce data
1899
3.327
    r z u t    m ł o t e m    
rok wynik miejsce data
1898
39.39


     s k o k    w    d a l    
zawody lokata
   1   f i n a ł   

     6 0 m    
zawody lokata
   1   f i n a ł   
     1 0 0 m    
zawody lokata
 DNS
     1 1 0 m płtk.    
zawody lokata
   1   f i n a ł   
     2 0 0 m płtk.    
zawody lokata
   1   f i n a ł   
      
olympic.org
copyright © 2003-2040    Leszek Albiniak