P  C  H  N  I  Ę  C  I  E      K  U  L  Ą

główna
          
definicja
          
olimpiady
          
rekord
mistrzostwa  świata
          
mistrzostwa  europy
          
mistrzostwa  polski
          
grand prix
linki
          
dysk
          
K U D O R O Ż K I N A
Irina

ХУДОРОЖКИНА Ирина


Kulomiotka rosyjska
   ur. 13.10.1968   
w    K a r a g a n d a .  
( wzrost - 1,76 m ; waga ~ 82 kg )

*     *     *
klub : П. Моск. обл. 1990-93,
ВС Моск. обл. 1995-97,
Dynamo Moskwa.
Mistrzyni    R o s j i

1994, 1996, 2006, 2008.

halowa    1996, 2007.
R E K O R D    Ż Y C I O W Y
odległość miejsce data
20.32
Sochi
25 05 1996rok wynik miejsce data
1990
19.16
Bryansk
08 09 1990
1992
18.61 i
18.21
Moskva
23 05 1992
1993
18.89
Tur
29 08 1993
1994
19.81
Sankt-Peterburg
15 07 1994
1995
19.54 19,94 http://www.maik-richter.de
Moskva
23 05 1995
1996
20.32
Sochi
25 05 1996
1997
18.95
Tula
07 08 1997
1997
DQ
2000
18.56
Sankt-Peterburg
17 06 2000
2001
18.67
Moskva
17 05 2001
2002
18.92
Moskva
28 06 2002
2004
18.38
Moskva
01 02 2004
2004
DQ
10 02 2004
2006
18.84
Tula
15 06 1006
2007
19.01
Volgograd
11 02 2007
2008
18.92
Tula
06 07 2008


zawody lokata
H M E   S z t o k h o l m  09.03.1996
   2   f i n a ł   
O l i m p i a d a  A t l a n t a  02.08.1996
   3   f i n a ł   
M E  G ö t e b o r g   12.08.2006
7 finał

	  
	  Halowe Mistrzostwa Europy  
	  B i r m i n g h a m  04.03.2007
   2   f i n a ł   
25 kwalifikacjestronę z pomocą wykonał    M i c h a ł e k    lat 5       C H U D O R O S H K I N A  I r i n a
  * Stockholm 09.03.1996
  * Atlanta 02.08.1996
  * Moscow 01.02.2004
  * Goteborg 12.08.2006
  * Birmingham 04.03.2007
  * Beijing 16.08.2008
  * Cheboksary 24.07.2009
do góry


copyright © 2003-10   Leszek Albiniak