moja ksi±¿ka   
  
  
  
moja ksi±¿ka   
  
  
  
moja ksi±¿ka   
  

               
    A     B     C     D     F     G    
H     K     L     M     N
    O     P     R     S     T     V    
W     Z

Polski    English    Français    Castellano    Deutsch    Русский

KULOMIOTKI   I    KULOMIOCI


  shot put A - K  
  shot put L -Z  
  discus throw  
  long jump A - K  
  long jump L - Z  

olimpijskie sukcesypo Olimpiadach


Mistrzostwa ¦wiata
  
z³oci medali¶ci Mistrzostw Europy
  
srebrni medali¶ci Mistrzostw Europy
  
br±zowi medali¶ci Mistrzostw Europy
 GOLD
Europa Indoor
 SILVER
Europa Indoor
 BRONZE
Europa Indoor

dyskwalifikacje


   LEKKOATLECI:      
dyskobole
kulomioci
skoczkowie


A A L T O N E N    Timo


A B A S Z I D Z E    Nunu


A K H R I M E N K O    Natalia


A D A M    Marianne


A N D E R S E N    Georg


A N D R E I    Alessandro


A N D R E Y E V A    Anna


B A C K E S    Ron


B A G A C H    Aleksandr


B A R I S H N I K O V    Aleksandr


B A R N E S    Randy


B A R T E L S    Ralf


B E Y E R    Udo


B I L O N O G    Yuriy


B O D E N M Ü L L E R    Klaus


B O J A R S    Janis


B R A B E C    Jaroslav


B R E N N E R    John


B R I E S E N I C K    Hartmut


B U D E R    Oliver


C A N T W E L L    Christian


C A P E S    Geoffrey


C A R T E R    Mike  


C H E W I N S K A    Ludwika


C H I Z H O V A    Nadezhda


C H U M A C H E N K O    Pavel nowe


C O L N A R D    Pierre


C U M B Á    Y u m i l e i d i


D A L    S O G L I O    Paolo


D E   B R U I N    Corrie


D E   B R U I N    Erik


D O E H R I N G    Jim


D O U D A    František


D R O E S E    Margita


F E D Y U S H I N A    Valentina


F I B I N G E R O V Á    Helena


F L A K O W I C Z    Wanda


F R I E D E L    Hannelore


G A R I S C H    Renate


G A R R E T T    Robert


G I E S    Hans


G O D I N A    John


G O R Y A I N O V    Dmitriy


G R I G A L K A    Otto


G U D M U N D S S O N    Pétur


G U M M E L    Margitta


G Ü N T H Ö R    Werner


H A L L D Ó R S S O N    Hreinn


H A L V A R I    Mika


H A M M E R    Grit


H A R J U    Arsi


H A R T W I G    Heike


H E I N A S T E    Heino


H E L T N E    Anca


H I N R I C H S    Denise


H O F F A    Reese


H O F F M A N N    Dieter


H O U S E R    Clarence


H U A N G    Zhihong


H U N T E R    Cottrell


H U S E B Y    Gunnar


I V A N C I C    Ivan


I V A N O V A    Antonina


K A R A S Y E V    Nikolay


K H O R O N E K O    Natallia


K H R I S T O V A    Ivanka


K I S E L Y E V    Vladimir


K L E I N E R T    Nadine


K L I M E N K O    Aleksandr


K N O R S C H E I D T    Helma


K O E M A N    Lieja


K O M A R    W³adys³aw


K O N O P K A    Mikuláš


K O R O L C Z Y K    Janina


K O R Z H A N E N K O    Irina


K R A C H E V S K A Y A    Svetlana  


K R E E K    Aleksander


K R I E G E R    Heidi


K R I V E L Y O V A    Svetlana


K U C K    John


K U D O R O ¯ K I N A    Irina


K U M B E R N U S S    Astrid


K U N T S I    Risto


K U Z N E T S O V A    Maria


L A M M E R T    Petra


L A N G E    Marita


L A U T    Dave  


L A Z A R E V I C    Jovan


L E G N A N T E    Assunta


L E H T I L Ä    Yrjö


L I    Meisu


L I P S N I S    Victor


L I S O V S K A Y A    Natalya


L O C H M A N N    Gerd


L O G H I N    Mihaela


L O N G    Dallas


L O S C H    Claudia


L Y Z H Y N    Pavel


£ Y C H O    Wiaczeslaw


M A C H U R A    Remigius


M A J E W S K I    Tomasz


M A R T I N    Gael  


M A R T Í N E Z    Manuel


M A T S O N    Randy


M C D O N A L D    Patrick


M E N C    Miroslav


M I K H N E V I C H    Andrei


M I L I Æ    Vladimir


M I R O N O V    Yevgeniy


M I T K O V A    Svetla


M O N T E L A T I C I    Marco


M Ü L L E R    Ines


N E I M K E    Kathrin


N E L S O N    Adam


N I A R E    Yves


N I E D E R    William


N I L S E N    Lars


O A K E S    Judy


O ' B R I E N    Parry


O L S E N    Joachim


O S T A P C Z U K    Nadie¿da


O S T E R M E Y E R    Micheline


P A W £ Y S Z    Vita


P E R I Æ    Dragan


P H I L I P P    Beatrix


P I C C I N I N I    Amelia


P I E L E S Z E N K O    Larisa


P L O T Z I T Z K A    Iris


P Ö R H Ö L Ä    Ville


P R E S S    Tamara


P R I C E    Connie


P R O F E T I    Angiolo


R I A B I N K I N A    Olga


R E I C H E N B A C H    Ralf


R O S E    Ralph


R O T H E N B U R G    Hans


R O W E    Arthur


S A R A C E V I C    Zlatan


S A R U L    Edward


S C H R Ö D E R    Hermine


S E V R Y U K O V A    Tatyana


S E X T O N    Leo


S H E L D O N    Richard


S H E R I D A N    Martin


S I L H A V A    Zdenka


S K O B L A    Jiøí


S L U P I A N E K    Ilona


S M I R N O V    Sergey


S M I T H    Rutger


S O S G Ó R N I K    Alfred


S T Å H L B E R G    Reijo


S T E E R    T e r i


S T O J E W    Wã³czo


S T O L Z    Karsten


S T O R P    Stephanie


S T Ö C K    Gerhard


S T U L C E    Mike


S U I    Xinmei


T H O M S O N    Wilbur


T I M M E R M A N N    Ulf


T O C H E N O V A    Klavdiya


T O D O R O V    Georgi


T Y S H K Y E V I C H    Tamara


U R B A N    Dirk


V A R J Ú    Vilmos


V I I D I N G    Arnold


V I L I    Valerie


V I U D E S    Luc


V L K    Jaromír


V O Y K I N    Valeriy


W E R N E R    Marianne


W E S E L I N O W A    Wer¿inija


W I E S E    Christa


W I L M S    Eva


W I R A S T I U K    Roman


W O E L L K E    Hans


W O O D S    George  


Z A B A W S K A    Krystyna


Z H A N G    Liuhong


Z Y B I N A    Galina


    A     B     C     D     F     G    
H     K     L     M     N
    O     P     R     S     T     V    
W     Zdo góry
copyright © 2003-2030   Leszek Albiniak