S K O K      W      D A L

g³ówna
          
definicja
          
olimpiady
          
rekord
mistrzostwa  ¶wiata
          
mistrzostwa  europy
          
mistrzostwa  polski
          
grand prix
zawody halowe
          
linki
          
          
LEICHUM WilhelmLekkoatleta niemiecki    
   ur. 12.05.1911   
w    N e u - I s e n b u r g .   
( wzrost - 1,74 m ; waga ~ 70 kg )
   † 19.07.1941   
   G o r k i .klub : SV Greif Stettin 1932,
Stettiner TK 1933,
MTV Wünsdorf 1934-36,
DSC Berlin 1938-1939.Mistrzyni    N i e m i e c

1935
  SKOK W DALR E K O R D    ¯ Y C I O W Y

S k o k   w   d a l
odleg³o¶æ wiatr miejsce data
7.76
Jena
07 06 1936

D z i e s i ê c i o b ó j
punktów miejsce data
6560
Berlin
25 06 1939
1 0 0 m
czas wiatr miejsce data
10.4
Demmin
27 06 1936

    s k o k    w    d a l    
rok wynik wiatr miejsce data
1933
7.40
1934
7.55
Berlin
08 07 1934
1935
7.73
Berlin
03 08 1935
1936
7.76
Jena
07 06 1936
1937
7.39
1938
7.64
Colombes
03 09 1938

    1 0 0 m    
rok wynik wiatr miejsce data
1935
10.5
Darmstadt
14 07 1935
1936
10.4
Demmin
27 06 1936


     s k o k    w    d a l    
zawody lokata
 ECh'34
   1   f i n a ³   

	  
	  Igrzyska Olimpijskie  
	  B e r l i n    04.08.1936
4 fina³
 ECh'38
   1   f i n a ³   


       
	  
  L E I C H U M   W i l h e l m
de.wikipedia.org
ladgld.de

do góry


copyright © 2003-2040   Leszek Albiniak