S K O K      W      D A L

g³ówna
          
definicja
          
olimpiady
          
rekord
mistrzostwa  ¶wiata
          
mistrzostwa  europy
          
mistrzostwa  polski
          
grand prix
zawody halowe
          
linki
          
          
LEPIK Tönu

Lekkoatleta radziecki    
   ur. 01.05.1946   
( wzrost - 1,93 m ; waga ~ 85 kg )


klub : Kalev Tallin 1977


Mistrz    C C C P

halowy 1967, 1972.
  SKOK W DAL


R E K O R D    ¯ Y C I O W Y
S k o k   w   d a l
odleg³o¶æ wiatr miejsce data
8.09
Mexico City
18 10 1968

    s k o k    w    d a l    
rok wynik wiatr miejsce data
1966
8.03
Leninakan
02 10 1966
1967
8.02
Leninakan
01 10 1967
1968
8.09
Mexico City
18 10 1968
1969
8.00
Chorzów
12 07 1969
1971
7.93
Helsinki
10 08 1971
1972
7.87
Tallinn
20 05 1972
1974
7.83
Imatra
09 07 1974
1975
7.75
Riga
27 06 1975
1976
8.04
Kyiv
24 06 1976
1977
7.60
Sochi
28 05 1977

     s k o k    w    d a l    
zawody lokata
 OG'68
5 final
 ECh'69
   3   f i n a l   
 EChI'70
   1   f i n a ³   
 ECh'71
7 fina³
 EChI'72
5 fina³
 ECh'74
8 fina³
 OG'76
20 qualification

  ECh -EUROPEAN CHAMPIONSHIPS  
  EChI -EUROPEAN CHAMPIONSHIPS INDOOR  

       Proszê o komentarz, ewentualne podanie b³êdów
lub informacji o zawodniku

LEPIK Tönudo góry


copyright © 2003-2020    Leszek, Micha³ i Aleksandra Albiniak