maas.lj.htmS K O K      W      D A L

główna
          
definicja
          
olimpiady
          
rekord
mistrzostwa  świata
          
mistrzostwa  europy
          
mistrzostwa  polski
          
grand prix
zawody halowe
          
linki
          
          
MAAS Frans
МААС Ф.

Lekkoatleta holenderski    
   ur. 13.07.1964   
w    B e r g e n - o p - Z o o m .   
( wzrost - 1,96 m ; waga ~ 89 kg )

klub : Unitas 1983,
Sprint 1987-1988,
R.A. Rotterdam 1993Mistrz    H o l a n d i i

1983, 1989-1990, 1993-1994.
halowy 1984, 1991-1994.
  SKOK W DAL
Mistrz    H o l a n d i i

1987
  TRÓJSKOK


R E K O R D    Ż Y C I O W Y

S k o k   w   d a l
odległość wiatr miejsce data
8.11 i
Den Haag
19 02 1989

2 0 0 m
czas wiatr miejsce data
20.97 A
-1.4
Albuquerque
18 04 1988
4 0 0 m
czas wiatr miejsce data
  51.74
1981
T r ó j s k o k
odległość wiatr miejsce data
16.24
Colorado Springs
27 02 1988

    s k o k    w    d a l    
rok wynik wiatr miejsce data
1983
7.63
1.1
Vught
24 07 1983
1986
7.91
Tempe, AZ
05 04 1986
1987
7.96
Rhede
03 07 1987
1988
8.06 i
Budapest
05 03 1988
1989
8.11 i
Den Haag
19 02 1989
1990
8.04
1.3
Split
29 08 1990
1991
8.04
0.0
Rhede
07 07 1991
1992
7.87 i
16 02 1992
1993
7.98 i
Den Haag
27 02 1993
1994
7.97
0.6
Linz
04 07 1994
1995
7.87 i
15 01 1995

    t r ó j s k o k    
rok wynik wiatr miejsce data
1983
15.24
Koblenz
16 07 1983
1987
16.12
Leiden
11 07 1987
1988
16.24
Colorado Springs
27 02 1988

   s z t a f e t a    4 x 1 0 0 m    
rok wynik miejsce data
1993
 40.02
Vught
16 05 1993

     s k o k    w    d a l    
zawody lokata

	  
	  Halowe Mistrzostwa Świata  
	  I n d i a n a p o l i s, IN    06.03.1987
8 finał

	 
	 Mistrzostwa Świata  
	 R z y m   04.09.1987
21 kwalifikacje
 EChI'88
   1   f i n a ł   
 EChI'89
   3   f i n a ł   

	  
	  Halowe Mistrzostwa Świata   
	  B u d a p e s z t    03-05.03.1989
8 finał
 EChI'90
12 finał
 ECh'90
   3   f i n a ł   

	 
	 Mistrzostwa Świata  
	 T o k i o   29.08.1991
27 kwalifikacje

	  
	  Halowe Mistrzostwa Świata   
	  T o r o n t o   13.03.1993
4 finał

	 
	 Mistrzostwa Świata  
	 S t u t t g a r t   19.08.1993
41 kwalifikacje wg „ Легкая  Атлетика ”  10/1993
14 finał
 ECh'94
27 kwalifikacje

	  
	  Halowe Mistrzostwa Świata  
	  Barcelona 10.03.1995
15 kwalifikacje


      
wikipedia.orgdo góry


copyright © 2003-2040   Leszek Albiniak