S K O K      W      D A L

g³ówna
          
definicja
          
olimpiady
          
rekord
mistrzostwa  ¶wiata
          
mistrzostwa  europy
          
mistrzostwa  polski
          
grand prix
zawody halowe
          
linki
          
          
MARTÍNEZ
ARMENTEROS
Joan LinoLekkoatleta kubañski
dalej hiszpañski

   ur. 17.01.1978   
w    H a w a n i e .   
( wzrost - 1,76 m ; waga ~ 69 kg )
LJ    (2) skoki 8.30-8.39 Peter Larsson: 11.2006r.

klub : Independiente 2000-2001, 2005;
Puma Chapín Jerez 2002-2004,
Nike Running 2006,
F.C. Barcelona 2007.


Mistrz    K u b y

1999
  SKOK W DAL
Mistrz    H i s z p a n i i

2005
halowy 2005
  SKOK W DALR E K O R D    ¯ Y C I O W Y

S k o k   w   d a l
odleg³o¶æ wiatr miejsce data
8.37
Madrid
06 03 2005

1 0 0 m
czas wiatr miejsce data
10.47
0.8
San Sebastián
10 08 2003
6 0 m
czas miejsce data
6.75
Valencia
21 02 2004

    s k o k    w    d a l    
rok wynik wiatr miejsce data
1995
7.53
1996
7.65
1997
8.06
-0.3
La Habana
20 07 1997
1998
8.19
0.7
La Habana
20 02 1998
1999
8.18
0.8
La Habana
18 05 1999
2000
7.94
1.2
La Habana
19 02 2000
2001
8.08
1.0
Padova
26 08 2001
2002
8.24
1.4
La Laguna
14 09 2002
2003
8.20
0.8
Madrid
19 07 2003
2004
8.32
1.3
Athens
26 08 2004
2005
8.37
Madrid
06 03 2005
2006
7.77
Birmingham
18 02 2006
2007
7.81
0
San Sebastián
04 08 2007

     s k o k    w    d a l    
zawody lokata
M ¦ J  S y d n e y  22.08.1996
7 fina³
P a n - A m e r i c a n J u n i o r      H a w a n a  1997
   1   f i n a ³   
O l i m p i a d a  A t e n y  26.08.2004
   3   f i n a ³   
   1   f i n a ³   
4 fina³
M E  G ö t e b o r g   07.08.2006
 14 kwalifikacje
 ECh'10
23 qualification


       M A R T Í N E Z    Joan 
	  opracowa³ autor strony
rfea.es
iaaf.org
sporting-heroes.net
  * Lievin 21.02.1999
  * Athens 23.08.2004
  * Madrid 06.03.2005
  * Madrid 16.07.2005
  * Helsinki 13.08.2005
  * Valencia 09.02.2008
  * Barcelona 30.07.2010do góry


copyright © 2003-20   Leszek Albiniak