S K O K      W      D A L

główna
          
definicja
          
olimpiady
          
rekord
mistrzostwa  ¶wiata
          
mistrzostwa  europy
          
mistrzostwa  polski
          
grand prix
zawody halowe
          
linki
          
          
M A Y
- I A P I C H I N O
Fiona

МЭЙ Ф.


Lekkoatletka Wielkiej Brytanii   
dalej włoska


   Ad Astram:      

Champions 363.76 % / 5
Olympic 3rd
Average 72.75 %

   ur. 12.12.1969   
w    S l o u g h .   
( wzrost - 1,82 m ; waga ~ 61 kg )

klub : Snam Gas Metano 1994,
Libertas Cento Torri Pavia


Mistrzyni    W i e l k i e j   B r y t a n i i

1989, 1991, 1993.

  SKOK W DALMistrzyni    W ł o c h

1994, 1996.
halowa 1994, 1997-98.
  SKOK W DAL
R E K O R D    Ż Y C I O W Y
S k o k   w   d a l
odległo¶ć wiatr miejsce data
7.11
0.8
Budapest
22 08 1998
T r ó j s k o k
odległo¶ć wiatr miejsce data
14.65
0.3
Sankt-Peterburg
27 06 1998    s k o k    w    d a l    
rok wynik wiatr miejsce data
1982
5.34
1983
5.91
1984
6.30
1985
6.22
1986
6.27
1987
6.53
0.9
London
22 08 1987
1988
6.82
1.8
Sudbury
30 07 1988
1989
6.80
1.8
Gateshead
06 05 1989
1990
6.88
1.4
Bologna
18 07 1990
1991
6.77
0.9
Frankfurt-am-Main
30 06 1991
1992
6.73
1.8
Sheffield
05 06 1992
1993
6.86 A
1.1
Sestriere
28 07 1993
1994
6.95 A
1.5
Sestriere
31 07 1994
1995
6.96
1.3
Villeneuve-d'Ascq
25 06 1995
1996
7.02
1.4
Atlanta, GA
02 08 1996
1997
6.97
1.7
Torino
24 06 1997
1998
7.11
0.8
Budapest
22 08 1998
1999
7.04
0.2
Sevilla
21 08 1999
2000
7.09
0
Rio de Janeiro
14 05 2000
2001
6.97
1.2
Edmonton
07 08 2001
2003
6.67
1.5
Firenze
22 06 2003
2004
6.62
0.6
Istanbul
20 06 2004
2005
6.64
0.5
Almería
30 06 2005

    t r ó j s k o k    
rok wynik wiatr miejsce data
1998
14.65
0.3
Sankt-Peterburg
27 06 1998
1999
14.39
-0.4
Trento
15 05 1999


     s k o k    w    d a l    
zawody lokata
 WChJ'86
8 finał
M E J   B i r m i n g h a m   06-09.08.1987
   1   f i n a ł   
 WChJ'88
   1   f i n a ł   
 OG'88
6 finał
 ECh'90
7 finał
ComWealth   A u c k l a n d  1990
   3   f i n a ł   
M ¦  T o k y o   24.08.1991
19 kwalifikacje

	  
	  Igrzyska Olimpijskie  
	  B a r c e l o n a 06.08.1992
 NM
M ¦  S t u t t g a r t   14.08.1993
14 kwalifikacje
 ECh'94
   3   f i n a ł   
M ¦  G ö t e b o r g 06.08.1995
   1   f i n a ł   

	  
	  Igrzyska Olimpijskie  
	  A t l a n t a, GA  02.08.1996
   2   f i n a ł   
H M ¦  P a r i s  09.03.1997
   1   f i n a ł   
M ¦  A t h í n a  09.08.1997
   3   f i n a ł   

	  
	  Halowe Mistrzostwa Europy    
	  W a l e n c j a    01.03.1998
   1   f i n a ł   
M E  B u d a p e s t   22.08.1998
   2   f i n a ł   
M ¦  S e v i l l a  23.08.1999
   2   f i n a ł   

	  
	  Igrzyska Olimpijskie  
	  S y d n e y  29.09.2000
   2   f i n a ł   
H M ¦   L i s b o n a   10.03.2001
4 finał
M ¦  E d m o n t o n  07.08.2001
   1   f i n a ł   
M ¦  P a r i s  30.08.2003
9 finał
H M ¦   B u d a p e s t   07.03.2004
6 finał

	  
	  Igrzyska Olimpijskie  
	  A t e n y  25.08.2004
28 kwalifikacje
M ¦  H e l s i n k i  09.08.2005
14 kwalifikacje
       M A Y   F i o n a
iaaf
sporting-heroes.net
  * Atlanta 02.08.1996
  * Paris 09.03.1997
  * Athens 09.08.1997
  * Valencia 01.03.1998
  * Budapest 22.08.1998
  * Sevilla 23.08.1999
  * Rio de Janeiro 14.05.2000
  * Sydney 29.09.2000
  * Lizbona 10.03.2001
  * Edmonton 07.08.2001
  * Paris 30.08.2003
  * Budapest 07.03.2004
  * Athens 27.08.2004


do góry


copyright © 2003-2099   Leszek Albiniak