2 recenzje :   

   dla kolekcjonerów   

—    TOMASZA    MAJEWSKIEGO
Mistrza Olimpijskiego z Pekinu 2008 w pchnięciu kulą.

—    Statystyka Igrzysk Olimpijskich i Pulmonologa
   Pawła    Wudarskiego
  
mikhnevich.htmP  C  H  N  I  Ę  C  I  E      K  U  L  Ą

główna
          
definicja
          
olimpiady
          
rekord
mistrzostwa  świata
          
mistrzostwa  europy
          
mistrzostwa  polski
          
grand prix
linki
          
dysk
          
M I K H N E V I C H
Andrei
МИХНЕВИЧ Андрей


Kulomiot białoruski    

   ur. 12.07.1976   
w    B o b r u y k i .
( wzrost - 2,02 m ; waga ~ 120 kg )

Mistrz    B i a ł o r u s i

2000, 2005, 2007.
halowy    2006
R E K O R D    Ż Y C I O W Y
odległość miejsce data
22.09
Minsk
14 07 2010rok wynik miejsce data
1992
13.06
Бобруйск
1993
15.02
 Gomel
1994
16.74
Gomel
1995
 16.90
Gomel
1996
19.24
Grodno
07 09 1996
1997
19.27
Mińsk
17 06 1997
1998
20.07 i
Mińsk
02 01 1998
1999
20.52 i
Mińsk
16 01 1999
2000
20.48 i
Mińsk
28 01 2000
2001
20.92
Mińsk
13 07 2001
2001
DQ
Edmonton
04 08 2001
2003
21.69
Paryż
23 08 2003
2004
21.23
Stayki
31 07 2004
2005
21.08
Brest
02 07 2005
2006
21.60
Stayki
22 07 2006
2007
21.27
Osaka
25 08 2007
2008
22.00
Minsk
27 07 2008
2009
21.02
Moskva
01 07 2009
2010
22.09
Minsk
14 07 2010


zawody lokata

	  
	  Halowe Mistrzostwa Europy  
	  S t o c k h o l m    08.03.1996
20 kwalifikacje

	  
	  Mistrzostwa Europy  
	  B u d a p e s t   18.08.1998
17 kwalifikacje

	  
    Halowe Mistrzostwa Świata
    M a e b a s h i   05.03.1999
8 finał

	  
    Mistrzostwa Świata
    S e w i l l a   21.08.1999
24 kwalifikacje

	  
	  Halowe Mistrzostwa Europy  
	  G a n d a w a   26.02.2000
13 kwalifikacje

	  
	  Igrzyska Olimpijskie  
	  S y d n e y  22.09.2000
9 finał

	  
    Mistrzostwa Świata
    E d m o n t o n  04.08.2001
DQ    10 finał

	  
    Mistrzostwa Świata
    P a r y ż  23.08.2003
   1   f i n a ł   

	  
    Halowe Mistrzostwa Świata
    B u d a p e s z t   05.03.2004
6 finał

	  
	  Igrzyska Olimpijskie  
	  A t e n y  18.08.2004
5 finał

	  
    Mistrzostwa Świata
    H e l s i n k i  06.08.2005
6 finał

	  
    Halowe Mistrzostwa Świata
    M o s k w a   10.03.2006
   2   f i n a ł   

	  
	  Mistrzostwa Europy  
	  G ö t e b o r g   07.08.2006
   2   f i n a ł   

	  
	  Halowe Mistrzostwa Europy  
	  B i r m i n g h a m  02.03.2007
5 finał

	  
    Mistrzostwa Świata
    O s a k a  25.08.2007
   3   f i n a ł   

	  
	  Halowe Mistrzostwa Świata   
	  W a l e n c j a   07.03.2008
4 finał
   3   f i n a ł   
7 finał
 WIC'10
   2   f i n a l   
 ECh'10
   1   f i n a l   
       M I K H N E V I C H  A n d r e i
trackandfield.ru

  * Barcelona 30-31.07.2010
  * Minsk 14.07.2010
  * Doha 12.03.2010
  * Mogilev 12.02.2010
  * Mogilev 30.01.2010
  * Thessaloniki 12.09.2009
  * Zagreb 31.08.2009
  * Berlin 15.08.2009
  * Barcelona 25.07.2009
  * Eugene 07.06.2009
  * Bydgoszcz 10.02.2009
  * Beijing 15.08.2008
  * Minsk 27.07.2008
  * Osaka 25.08.2007
  * Birmingham 02.03.2007
  * Goteborg 07.08.2006
  * Moscow 10.03.2006
  * Monaco 10.09.2005
  * Helsinki 06.08.2005
  * Olympia 18.08.2004
  * Budapest 07.03.2004
  * Paris 23.08.2003
  * Edmonton 04.08.2001
  * Sydney 22.09.2000
  * Maebashi 05.03.1999do góry


copyright © 2003-2060   Leszek Albiniak