stronę wykonał z pomocą    M i c h a ł    A l b i n i a k    lat 6
mladenov.lj.htmS K O K      W      D A L

główna
          
definicja
          
olimpiady
          
rekord
mistrzostwa  świata
          
mistrzostwa  europy
          
mistrzostwa  polski
          
grand prix
zawody halowe
          
linki
          
          
M Ł A D E N O W
Iwajło


МЛАДЕНОВ И.Lekkoatleta bułgarski    
   ur. 06.10.1973   
   ( wzrost - 1,84 m ; waga ~ 73 kg )

LJ    (2) skoki 8.30-8.39 Peter Larsson: 11.03.2006r.
8.35 m +2.2 Sofia 01.08.1993


Mistrz    B u ł g a r i i

1993-94
  SKOK W DAL

R E K O R D    Ż Y C I O W Y
S k o k   w   d a l
odległość wiatr miejsce data
8.33
0.7
Sevilla
03 06 1995

S k o k   w z w y ż
wysokość miejsce data
2.00
Sofia
05 02 2005

    s k o k    w    d a l    
rok wynik wiatr miejsce data
1991
7.94
1.5
Pleven
22 06 1991
1992
7.89
-0.8
Sofia
07 06 1992
1993
8.27
1.7
Sofia
22 05 1993
1994
8.30
Athína
28 02 1994
1995
8.33
0.7
Sevilla
03 06 1995
1996
7.83
Stockholm
08 03 1996
1997
7.87
0.9
Plovdiv
21 06 1997
1999
8.10
0.8
Plovdiv
04 07 1999

     s k o k    w    d a l    
zawody lokata
M E J  T h e s s a l o n i k i  08-11.08.1991
5 finał
 WChJ'92
   3   f i n a ł   

	  
	  World Indoor Championships
	  T o r o n t o   13.03.1993
6 finał
M Ś  S t u t t g a r t   20.08.1993
5 finał
4 finał
 ECh'94
   1   f i n a ł   

	  
	  Halowe Mistrzostwa Świata  
	  Barcelona 13.03.1995
21 kwalifikacje
M Ś  G ö t e b o r g  12.08.1995
8 finał
H M E   S z t o k h o l m  08.03.1996
12 kwalifikacje

	  
	  XXVI Olympic Games
	  A t l a n t a, GA  28.07.1996
 NM
M Ś  S e v i l l a  26.08.1999
19 kwalifikacje


       
 M L A D E N O V   I v a i l o 
 Mike Powell Staff Stuttgart 1993
  * Stockholm 08.03.1996do góry


copyright © 2003-20   Leszek Albiniak